Sandler, Adam - Gay Robot

When I was just a little wee lad
Ben sadece küçük bir çocukken
I hopped on the lap of my dear old dad
Sevgili babamın kucağına atladım.
Something jumped and poked me good
Bir şey atladı ve beni iyi eğitti
‘That’ he said ‘just me morning wood’
‘Bu’ dedi ‘sadece bana sabah odun’
A little tin soldier’s marchin by
Küçük bir teneke asker marchin tarafından
Sergeant major unzips his fly
Başçavuş uçağını çözdü
Pulls his weapon from his camouflage pants
Silahını kamuflaj pantolonundan çeker
Slaps away til it starts to dance
Slaps uzaklaştığında dans etmeye başladı


A shootin star’s above my bed
Bir ateşli yıldızın yatağımın üstünde
Changin colors of my mushroom head
Mantar kafamın rengini değiştir
A rainbow jizz flys across the room
Bir gökkuşağı jizz odanın üzerinden uçar
Little white spermies meet their doom
Küçük beyaz spermler onların kıyamet günü buluşuyor


(Ah!) The amazing Willy Wanker!
(Ah!) Muhteşem Willy Wanker!
(Aaaah!) The amazing Willy Wanker!
(Aaaah!) Muhteşem Willy Wanker!
And my scrotum sack he says
Ve benim skrotum torbam diyor ki
Lalalalalala, tickle me!
Lalalalalala, gıdıkla beni!


Little green men from outer space
Uzaydan küçük yeşil adamlar
Here to exterminate the human race
İşte insan ırkını yok etmek için
Drop their ray guns and retreat to their ships
Ray silahlarını bırak ve gemilerine geri çekil
When marshmallow sauce squirts from me tip
Hatmi sosu benden zaman squirts
Like a knight of olden Camelot
Bir olde Camelot şövalyesi gibi
The goo takes off like an arrow shot
Goo bir ok atışı gibi havalandı
Gwynevere drops to her knees and begs
Gwynevere dizlerine düşer ve yalvarır
For the spittin dragon between me legs
Bacaklarım arasındaki spittin ejderha için


I’m using my thing for what it’s for
Şey için ne yaptığımı kullanıyorum
Gentle knock upon me door
Nazikçe kapıyı çaldım
Mumsy drops her cup of tea
Mumya onun fincan çay damla
When she sees my wank standing tall and free
Masamın uzun ve özgür durduğunu gördüğünde


(Ah!) The one and only Willy Wanker!
(Ah!) Tek ve tek Willy Wanker!
(Aaaaah!) Here comes Willy Wanker!
(Aaaaah!) İşte Willy Wanker geliyor!
And my marble sack he says
Ve benim mermer çuvalı diyor
Lalalalalala, tickle me!
Lalalalalala, gıdıkla beni!


Rasberry scones and marmalade!
Rasberry çörekler ve marmelat!
Squeezing my squid in the evening shine!
Akşam parlamamda kalamar sıkmak!
Visions of mermaids in the sky!
Gökyüzünde denizkızı vizyonları!
Shooting my load in me own left eye!
Yükümü kendimden çekerken sol gözüm!


Gramps was a hero in the first World War
Gramps birinci Dünya Savaşı’nda bir kahramandı
But he ain’t got no dick no more
Ama artık dick yok
Comes home smokin from the corner pub
Köşedeki pubdan ev kokusu geliyor
Makes poor old Gramsy kiss his nub
Zavallı eski Grammy yapar onun nub
The world spins around like a big bass drum
Dünya büyük bir bas davul gibi dönüyor
Nanny pops a pinkie in the generals bum
Dadı generaller serseri bir pinkie açılır
The Irish dance and the Scotsmem howl
İrlanda dansı ve Scotsmem ulusu
Time to clean up with the washroom towel
Tuvalet havlusu ile temizlik zamanı


(Ah, yeah!) It’s only Willy Wanker, yeah!
(Ah, evet!) Sadece Willy Wanker, evet!
(Ah!) The lonely Willy Wanker!
(Ah!) Yalnız Willy Wanker!
And my wrinkled sack he says
Ve buruşuk torbam diyor ki
Lalalalalala, tickle me!
Lalalalalala, gıdıkla beni!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/theamazingwillywanker.html