Sandler, Adam - Four Years Old

Hey
Hey
Why’d you wake me from my nap?
Niye napımdan uyandın?
I’m not in the mood
Modumda değilim
To play your games
Oyunlarını oynamak için
Or sit on your lap
Veya kucağında oturun


You
Sen
Where’s my Yankees drinking glass?
Yankees’im camları nerede?
I want some juice
Biraz meyve suyu istiyorum
And I want it now
Ve şimdi istiyorum
So you better move your ass
Yani kıçını daha iyi kullan.
And feel bad for me
Ve benim için kötü hissediyorum
‘Cuz I’m just getting over a cold
‘Cuz, üşüdüm.


I’m four years old!
Dört yaşındayım
I’m four years old!
Dört yaşındayım
I’m four years old!
Dört yaşındayım
Somebody better tie my shoes!
Birisi ayakkabılarımı bağlasın!


Now
şimdi
I run down the hall
Koridordan aşağı koşarım
I scream and I yell
Bağırıp bağırırım
And I cry ‘cuz I fell
Ve ağlıyorum ‘cuz düştüm
Bring the rubbing alcohol
Sürtünme alkolünü getirin


Outside
Dışında
I get mud on my shoe
Ayakkabıma çamur alıyorum
I come back in the house
Eve geri dönüyorum
I get it on the rug
Halıya alıyorum
The cleanging’s up to you
Temizlik sana bağlı
And I won’t take a bath
Ve banyo yapmayacağım
Unless you make me Spaghetti-O’s
Beni Spagetti-O yapmazsan


I’m four years old!
Dört yaşındayım
I’m four years old!
Dört yaşındayım
I’m four years old!
Dört yaşındayım
Mommy reads to me at night
Annem gece bana okur
Charlie and the Chocolate Factory
Charlie’nin Çikolata Fabrikası


Well
İyi
I can’t have a job
İşim yok
And I can’t go to school
Ve okula gidemem
If no grownups are around
Yetişkinler etrafta değilse
I can’t go near the pool
Havuzun yanına gidemem
I’m not alowed to climb
Ben tırmanmaya hevesli değilim
My neighbor’s apple tree
Komşunun elma ağacı
I’m not allowed to sit
Oturmama izin yok
Too close to the TV
TV’ye çok yakın
I don’t know how to drive
Araba sürmeyi bilmiyorum
And I don’t know how to spell
Ve nasıl yazılacağını bilmiyorum
But if I hear my brother cursing
Ama kardeşimin küfürünü duyarsam
I do know how to tell
Nasıl söyleyeceğimi biliyorum
‘Cuz he made me eat some bread
Çünkü o bana biraz ekmek hazırladı
That was covered in mold
Bu küf kaplıydı


I’m four years old!
Dört yaşındayım
I’m four years old!
Dört yaşındayım
I’m four years old!
Dört yaşındayım
I just threw up on my grandmother
Sadece büyükanneme kustum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/fouryearsold.html