Sandler, Adam - Dee Wee (My Friend The Massive Idiot)

He said he’d be here at seven
Yedi yaşında burada olacağını söyledi.
The clock just hit 7:22
Saat 7:22
It’s too cold outside
Dışarısı çok soğuk
To wait for my ride
Sürüşümü beklemek için
Watching mama try out a new doo (Bruins)
Anne izlemek yeni bir doo (Bruins) denemek


He said he’d be here at seven
Yedi yaşında burada olacağını söyledi.
But it just hit 7:35 (already?)
Ama az önce 7:35 (zaten?)
Here in Brockton, Mass.,
İşte Brockton’da, Mass.
I got my thumb in my ass
Başım ağrıyor
Mama’s combing up a big beehive (Celtics)
Annem büyük bir kovanı tarak ediyor (Celtics)


Where the fuck is he?
O nerede lan o?
Where the fuck is he?
O nerede lan o?


The bitch doesn’t even bother calling
Kaltak çağırmayı bile rahatsız etmiyor
Even though it’s 7:44 (I fell asleep, pally)
Her ne kadar 7:44 olsa da (uyuyakalmışım)
I’m feeling kinda antsy
Biraz ateşli hissediyorum
Mama’s getting fancy
Annem fanteziyor
Slicking back a wet pompadour (Red Sox)
Islak bir pompadour’u geri sarmak (Red Sox)


He said he’d be here at seven
Yedi yaşında burada olacağını söyledi.
It’s closing in on 8:01 (Trimmin’ the ’stache, kid)
8:01’de kapanıyor (Trimmin’in ta’staşı, çocuğu)
Me lookin’ like a sap
Ben bir sap gibi görünüyorum
In a wool knit cap
Yün örgü şapkalı
Mama’s next move is a bun (fuckin’ Patriots)
Annenin bir sonraki hamlesi bir çörek (lanet olası Patriots)


Where the fuck is he? (My pants are still in the dryer, dude)
O nerede lan o? (Pantolonum hala kurutuculu, ahbap)
Where the fuck is he? (I couldn’t find my fuckin’ snowboots, pal)
O nerede lan o? (Kardeşimi bulamadım, dostum)
I wish I had a car (Huge, huge hangover)
Keşke bir araba alsaydım (Büyük, büyük bir akşamdan kalma)
Oh, no (Massive hailstorm, massive hailstorm, massive)
Oh, hayır (Büyük bir fırtına, devasa bir fırtına, büyük)


That stupid little punk
O aptal küçük serseri
He’s probably fuckin’ drunk
Muhtemelen sarhoş olur
I bet he drank a case
Bahse girerim bir dava içti
Wanna pop him in the face right now
Onu şu an yüzüne vurmak istiyorum
Mama’s eyebrow
Annemin kaşı


Wicked good
Kötü iyi
Wicked good (Oh, GOD)
Kötü iyi (Oh, TANRI)
Wicked good
Kötü iyi
Wicked good (Fuck yeah)
Kötü iyi (Fuck evet)
Wicked good
Kötü iyi
Wicked good (Pisser?)
Kötü iyi (Pisser?)


Well my friend is still a no-show
Peki arkadaşım hala gösterilmez.
And I’m getting’ fucking pissed (Why?)
Ve ben lanetleniyorum (Neden?)
‘Cause I could’ve gone with Charlie
Çünkü ben Charlie ile gidebilirdim
In the side of his Harley
Harley’in tarafında
Mama’s on the phone with a stylist (Fuck Charlie!)
Annem bir stilistle telefonda konuşuyor (Fuck Charlie!)


So I guess I ain’t going out tonight
Sanırım bu akşam dışarı çıkmayacağım.
‘Cause the digits say 12:09 (Shit-faced)
Çünkü rakamlar 12:09 diyor (Kahretsin)
But call the operator
Ama operatörü ara
‘Cause one perm later
Çünkü daha sonra bir izin
Mama’s hair sure do look fine (Heffenreffer!!!)
Annemin saçı iyi görünüyor (Heffenreffer !!!)


Where the fuck
Lanet nerede

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/deeweemyfriendthemassiveidiot.html