Sandler, Adam - Cool Guy 1

[SEAN:] Ooh baby, you looking good.
[SEAN:] Ooh bebeğim, iyi görünüyorsun.


[GIRL:] Thanks sean.
[GIRL:] Teşekkürler sean.


[SEAN:] you got it going on strong, baby. Skin so soft and hair so right.
[SEAN:] güçlü devam ediyor bebeğim. Cilt çok yumuşak ve saçı çok doğru.


[GIRL:] I think you’re nice too, sean.
[GIRL:] Bence sen de iyisin, Sean.


[SEAN:] Let me take off this shirt of yours and see that beauty mama has given you. [taking off her clothes]- Ohh, so fine so right.
[SEAN:] Bu gömleğini çıkarmama izin ver ve annenin sana verdiği güzelliği göreyim. [elbiselerini çıkarmak] – Ohh, çok iyi çok doğru.


[GIRL:] Oh sean, you’re so silly.
[KIZ:] Oh sean, çok aptalsın.


[SEAN:] What’s going on with these little silk panties, baby? Slowly, slide them to the ground. [taking down her panties] (Gasps) yeah, baby yeah. That’s what I’m talking about.
[SEAN:] Bu küçük ipek külotlarla neler oluyor bebeğim? Yavaşça, onları yere kaydırın. [külotunu aşağı çekmek] (Gasps) evet, bebeğim evet. Ben de bundan bahsediyorum.


[GIRL:] It’s my turn sean. Let me take down your pants. [begins to unzip his pants]
[GIRL:] Sıra bende. Pantolonunu indireyim. [pantolonunu çıkarmaya başlar]


[SEAN:] Is that what you want to do baby? Why don’t you put those soft sweet hands on my Jimmi-jamma.
[SEAN:] Bebek yapmak istediğin bu mu? Neden o tatlı tatlı elleri Jimmi-jamma’ya koymuyorsun?


[GIRL:] …On your what?
[KIZ:] … Neyin üzerinde?


[SEAN:] On my– on my manhood,… baby.
[SEAN:] Benim … benim erkekliğimde … bebeğim.


[GIRL:] No wait a minute did you say “Jimmer Jammer” before?
[KIZ:] Beklemeden bir dakika önce “Jimmer Jammer” demedin mi?


[SEAN:] Well I– I guess I did, I–
[SEAN:] Şey, sanırım yaptım, ben–


[GIRL:] [beginning to gather all her clothes] I got to go.
[GIRL:] [bütün elbiselerini toplamaya başlar] Gitmem lazım.


[SEAN:] No, no, you sure about this, baby?!
[SEAN:] Hayır, hayır, bundan emin misin bebeğim?


[GIRL:] Yeah, later King Jimmer Jammer. [leaves]
[KIZ:] Evet, daha sonra Kral Jimmer Jammer. [yapraklar]


[SEAN:] Yeah, Cause I’ll… Cause I’ll call you. Damn!!! Walking out all naked and shit.
[SEAN:] Evet, çünkü ben … Çünkü seni ararım. Lanet olsun!!! Tüm çıplak ve pis çıkıyorum.


[THE END]
[SON]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/coolguy1.html