Sandler, Adam - 7 Foot Man

We just wrote this song on the bus the other day so just sit back and relax
Bu şarkıyı geçen gün otobüste yazdık, sadece arkanıza yaslanıp rahatlayın


I’m the 7 foot man,
Ben 7 ayak adamıyım
I’ve commited no crime,
Suç işlemedim,
Bumping my head into doorways,
Kafamı kapılara çarpmak,
It happens all the time,
Bu her zaman olur,
I’m 7 feet tall,
7 metre boyundayım.
And I repeat,
Ve tekrar ediyorum
They dont make a ski boot that can fit my feet,
Ayaklarıma uyan bir kayak botu yapmazlar.
I’m 7 feet tall,
7 metre boyundayım.
And I dont play basketball,
Ve ben basketbol oynamıyorum


I’m 7 feet tall,
7 metre boyundayım.
But I’m still just a man,
Ama ben hala sadece bir erkeğim.
So of course it hurts me a lot,
Tabii ki beni çok acıtıyor.
When I walk into the ceiling fan,
Tavan fanına girdiğimde,
Small people say I wish I was him,
Küçük insanlar keşke ben olsaydım
But its been nine years since I’ve had a trim,
Ama benim bir trimimden beri dokuz yıl geçti.
The barber says,
Berber diyor ki,
I cant reach the top of his head,
Kafasının tepesine ulaşamam,


7 foot man,
7 ayak adam,
(ha ha)I cannot hide,
(ha ha) Saklanamıyorum,
7 foot man,
7 ayak adam,
I know cause I’ve tried,
Biliyorum çünkü denedim,
7 foot man,
7 ayak adam,
My last girlfriend died,
Son sevgilim öldü,
Because my penis,
Çünkü benim penisim
Is 7 foot wide!!!!!!!!!
7 metre genişliğinde !!!!!!!!!


So the next time you see me,
Bir daha beni gördüğünde,
Walking around,
Gezinmek,
And my head is right about to hit a tree branch,
Ve kafam bir ağaç dalına çarpmak üzere
Tell me to duck down,
Çömelimi söyle,
And I’ll pay you back ,
Ve sana geri öderim
Soon you will see,
Yakında göreceksin,
By getting you frisbee down from that tree,
O ağaçtan frizbi yakalayarak,
I do what i can,
Elimden geleni yapıyorum
I’m the 7 foot man,
Ben 7 ayak adamıyım


7 foot man,
7 ayak adam,
7 foot man
7 ayak adam

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsandler/7footman.html