Sammy Adams - You Girl

The way you look is a problem [2x]
Gördüğünüz gibi bir sorun var [2x]
Yeah, the way you look I’ve been chasin,
Evet, baktığın gibi, ben hays oldum
Cause every time I hear your voice,
Çünkü sesini her duyduğumda,
I feel my heart be start racing, honest
Kalbimin yarışa başladığını hissediyorum, dürüst
I’m yours for the takin’,
Seni almak için seninim.
Focus mine is just spacin’,
Odak benim sadece boşluktur.
Never find a replacement,
Asla bir yedek bulmayın.
Let’s just fly on vacations,
Hadi sadece tatile uçalım
I want you girl, no mistaken,
Seni istiyorum kızım, yanlış
Beauty never gets jealous,
Güzellik asla kıskanmaz.
Cause she knows Sammy’s a fella,
Çünkü Sammy’nin bir erkek olduğunu biliyor.
None of these girls can measure,
Bu kızların hiçbiri
Up to what I got to tell ya,
Sana söyleyeceğim şeye kadar,
Write this wifeys song,
Bu Wifeys şarkısını yaz
Always loved you all along,
Hep seni hep sevdi,
Wake up in the morning she’s a tale that have no makeup on
Sabah uyandığında makyajı olmayan bir masal.


The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
The way you’re lookin’ at me
Bana bakış tarzın
The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
You do it to me,
Sen bana yapıyorsun
The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
The way you’re lookin’ at me
Bana bakış tarzın
The way you look is a problem,
Gördüğünüz gibi bir problem
You, yeah, you, yeah, you do it to me,
Sen, evet, sen benim için yapıyorsun.
The way you do it to me
Bana bunu yapma şeklim


The way you look is a problem,
Gördüğünüz gibi bir problem
Cause every guy that sees you any where is sweating full throttle
Çünkü seni gören her adam tam gaz terliyor
You look better than models,
Modellerden daha iyi görünüyorsun,
Forget hotels and the bottles,
Oteller ve şişeleri boşver.
We party till there’s no tomorrow,
Yarın gelene kadar parti yaparız.
Listenin’ to you, come follow,
Listenin ‘sana gel, takip et,
Fill up in me with sallow,
Benimle sabanla doldur,
Girl he didn’t try college, still got some bills in the wallets
Koleji denemeyen kız, hala cüzdanlarda faturaları var
I’m yours, you’re mine, we acknowledge,
Ben seninim, sen benimsin, kabul ediyoruz.
Clear the rest for you, honest,
Gerisini senin için temizle, dürüst,
Wearin’ sweats and tee’s
Terlikler ve tişört giymek
Never seen nobody look so me
Gördün mü hiç kimse bana öyle bakmadı
Smart, sexy, calm, reflective,
Akıllı, seksi, sakin, yansıtıcı,
Glad I got you on my team,
Seni takımıma aldığına sevindim.


The way you look is a problem,
Gördüğünüz gibi bir problem
The way you lookin’ at me.
Bana bakış tarzın.
The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
You do it to me,
Sen bana yapıyorsun
The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
The way you’re lookin’ at me
Bana bakış tarzın
The way you look is a problem,
Gördüğünüz gibi bir problem
Yeah, you, yeah, you do it to me
Evet, sen benim için yaparsın
The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem


Yeah, you do it to me,
Evet, bana yapıyorsun
You really do it to me [13x]
Bunu bana gerçekten yapıyorsun [13x]


The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
You you you do it to me,
Sen bana yapıyorsun
You really do it to me [2x]
Bunu bana gerçekten yapıyorsun [2x]
The way you look is a problem,
Gördüğünüz gibi bir problem
Yeah you do it to me,
Evet, bana yapıyorsun
You really do it to me [2x]
Bunu bana gerçekten yapıyorsun [2x]
The way you look is a problem
Gördüğünüz gibi bir problem
You really do it to me,
Bunu bana gerçekten yapıyorsun.
The way you do it to me.
Bana bunu yapman için.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/yougirl.html