Sammy Adams - War

East-coast, so my girls got a brave heart
Doğu sahili, kızlarım cesur bir kalbe sahip
But if I go on the defensive I could pay for it
Ama eğer savunmaya devam edersem bunun için ödeme yapabilirim
Angel on my shoulder, devil on the other
Omzumdaki melek, diğerinde şeytan
Suppose to make a decision
Bir karar vermeyi farz et
I’m still trying to come up with like…
Hala gelmeye çalışıyorum …
Hmm… You call her back
Hmm … Onu geri ara
Na that’s not cool
Na bu iyi değil
Cause I’m just trying to kicking off with the main crew
Çünkü sadece ana ekiple tekmelemeye çalışıyorum.
But I’m a be smart, you know I’m a go in
Ama ben akıllıyım, biliyorsun ki ben gidiyorum
A couple assist cause you know she got friends
Birkaç yardımcı, arkadaşlarının olduğunu bildiğinden


I’m a
Ben bir
Skip work
İşi atla
Go home
Eve git
Get faded
Soluk al
Come back
Geri gel
Real, hit her round 7 or 8 all right
Gerçek, 7 ya da 8 numaralı turuna çık
Oo yea don’t lift just get lifted
Oo yea kalkmıyor sadece kalkıyor
Find smoke rings blowing an Olympus
Bir Olympus üfleme duman halkaları bul


Ooo crazy, I can dance a bit more
Ooo çılgın, biraz daha dans edebilirim
If making a mistake means war
Bir hata yapmak savaş demektir
War
Savaş
War
Savaş
Waaar, War
Waaar, Savaş
Ooo crazy, I don’t need your shields
Ooo çılgın, kalkanlarına ihtiyacım yok
Or help on the battlefield
Ya da savaş alanında yardım
War, This War we in
Savaş, İçimizdeki Savaş
War, War
Savaş, savaş


I’m on the west-coast, out in Venice just chilling
Ben sadece batı kıyısında, Venedik’te sadece üşüyorum
Barley 3 O’Clock so definitely ain’t drinking
Barley 3 O’Clock kesinlikle içmek istemiyor.
It’s a warming ‘erbs, and my girls on my last one
Bu bir ısınma ‘erbs ve benim son kızımdaki kızlar
Even with the curves, there’s always another bad one
Eğrilerle bile, her zaman başka bir kötü olan var.
I got a motor around my crib with a draw bridge
Bir çekme köprüsüyle beşiğimin etrafında bir motorum var.
So I don’t see her when she comes around to start shit
Bu yüzden boktan başladığında onu göremiyorum.
She probably got surveillance on me right now
Muhtemelen şu anda bana gözetim yaptırdı.
But I move in silence, come to find out
Ama sessizce hareket ediyorum, öğrenmeye geldim


I’m a
Ben bir
Skip work
İşi atla
Go home
Eve git
Get faded
Soluk al
Come back
Geri gel
Real, hit her round 7 or 8 all right
Gerçek, 7 ya da 8 numaralı turuna çık
Oo yea don’t lift just get lifted
Oo yea kalkmıyor sadece kalkıyor
Find smoke rings blowing an Olympus
Bir Olympus üfleme duman halkaları bul


Ooo crazy, I can dance a bit more
Ooo çılgın, biraz daha dans edebilirim
If making a mistake means war
Bir hata yapmak savaş demektir
Round me
Beni yuvarlak
(Oooo) War round me
(Oooo) Savaş beni yuvarlak
War, war
Savaş, savaş
Ooo crazy, I don’t need your shields
Ooo çılgın, kalkanlarına ihtiyacım yok
Or help on the battlefield
Ya da savaş alanında yardım
(Ooooo)
(Ooooo)
War, This War we in
Savaş, İçimizdeki Savaş
War, War
Savaş, savaş


You can never go in
Asla içeri giremezsin
Not against me
Bana karşı değil
I only leave with victories
Ben sadece zaferler ile ayrılıyorum
I only leave with victories.
Sadece zaferler ile ayrılıyorum.
You can never go in
Asla içeri giremezsin
Not against me
Bana karşı değil
I only leave with victories
Ben sadece zaferler ile ayrılıyorum


Ooo crazy, I can dance a bit more
Ooo çılgın, biraz daha dans edebilirim
If making a mistake means war
Bir hata yapmak savaş demektir
Round me
Beni yuvarlak
(Oooo) War round me
(Oooo) Savaş beni yuvarlak
War, war
Savaş, savaş
Ooo crazy, I don’t need your shields
Ooo çılgın, kalkanlarına ihtiyacım yok
Or help on the battlefield
Ya da savaş alanında yardım
Round me (ooooo)
Bana yuvarla (ooooo)
War, This War we in
Savaş, İçimizdeki Savaş
War, War
Savaş, savaş

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/war.html