Sammy Adams - Touch

She so outta sight, no gravity
Çok uzağa bakıyor, yerçekimi yok
So consumed, confused bout reality
Çok tüketildi, karışık gerçeklik
Save the Bullocks, no Miss Congeniality
Bullockları sakla, Bayan Congeniality
Fuck her because her looks but hate on her personality
Siktir et çünkü onun kişiliğinden nefret ediyor ama nefret ediyor
She’s out of touch with her friends cause she went abroad
Yurtdışına gittiği için arkadaşları ile temasta kalmadı
Was on deck last minute, pulled a fuckin cart
Son dakika güvertede, bir lanet sepeti çekti
Word of mouth, getting wild in the south of Spain
İspanya’nın güneyindeki vahşi ağzından söz
Still trynna run for the hills, party off the pain
Hala Trynna tepeler için koş, acıyı söndür
Left her heel slipped out right after she finished
Bittikten hemen sonra onun topuğu dışarı çıktı
Or maybe just as an excuse for another visit
Ya da belki başka bir ziyaret için bir bahane olarak
Couple calls, couple cars, we know that I’m faded
Çift çağrı, çift araba, solduğumu biliyoruz
Bleeding hearts, stealing chunks from the player
Kalpler kanama, oyuncudan parçaları çalmak
Payin dues, playin fools, tryna do it all
Payin aidatları, piçler, hepsini yap.
Sprung into summer, going under so she bound to fall
Yaza doğru yayıldı, altına düştü, o da düştü.
Running round like she doesn’t give a fuck
Siktir etmediği gibi koşuyor
‘Cause she’s never out of time and she’s always out of touch
Çünkü asla boşa gitmiyor ve her zaman dokunmuyor.


You’re out of touch, so out of your mind
Aklını kaçırmışsın, aklını kaçırmışsın.
No room for sleep, anytime tonight
Bu gece uykuya yer yok.
So hard to touch, you look so fine
Dokunmak çok zor, çok iyi görünüyorsun
But I can’t seem to get get you off my mind
Ama seni aklımdan çıkaramayacağım.


Sneaks out in the morning like she’s never there
Sabah hiç bitmediği gibi gizlice dışarı çıkar
But honestly that’s how I did it, who would ever care?
Ama dürüstçe böyle yaptım, kim umursar ki?
Used to run around the city like she owned it
O sahip olduğu gibi şehir etrafında koşmak için kullanılır
A gladiator in the bed like a Roman
Yatakta Roma gibi bir gladyatör
Love’s right, a angel without a halo
Aşk haklı, bir halo olmayan bir melek
She out of sight, no George Clooney and J Lo
Görünürde değil, George Clooney ve J Lo yok
Outta line, little dime with a loud mouth
Outta hattı, yüksek sesle ağızlı küçük dime
Throwin stones out the windows of her glass house
Throwin cam evinin pencereleri dışarı taş
Compliments you on your love, very tongue in cheek
Sevginde sana övgü, yanımda çok dil
Then throws all your dirty laundry in the fucking street
O zaman bütün kirli çamaşırlarınızı lanet sokakta atar
Can be rough, so cool, so hit or miss
Kaba olabilir, çok havalı, çok vur ya da özledim
Rolling stone, out of time how she giving it
Rolling stone, zamanını nasıl verdi?
She’s a phantom, specially for the handsome
Özel olarak yakışıklı için bir hayalet
Dressing the way she does, impressive the way she dancing
Yaptığı gibi giyinmek, dans etme tarzını etkilemek
Cause she’s a rich girl, rich girls don’t need ya
Çünkü o zengin bir kız, zengin kızlar sana gerek yok
Chew you up, spit you out, she’s a man eater
Seni çiğnedim, tükürdüm, o bir adam yiyen


You’re out of touch, so out of your mind
Aklını kaçırmışsın, aklını kaçırmışsın.
No room for sleep, anytime tonight
Bu gece uykuya yer yok.
So hard to touch, you look so fine
Dokunmak çok zor, çok iyi görünüyorsun
But I can’t seem to get get you off my mind
Ama seni aklımdan çıkaramayacağım.


You’re out of touch, so out of your mind
Aklını kaçırmışsın, aklını kaçırmışsın.
No room for sleep, anytime tonight
Bu gece uykuya yer yok.
So hard to touch, you look so fine
Dokunmak çok zor, çok iyi görünüyorsun
But I can’t seem to get get you off my mind
Ama seni aklımdan çıkaramayacağım.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/touch.html