Sammy Adams - Tab Open

All the fellas nod their heads
Bütün erkekler başlarını salladı.
All ladies fall in love or in lust either one
Bütün bayanlar aşık olur ya da şehvet
Baby I don’t give a fuck,
Bebeğim umurumda değil
Uhh uhh my tab’s open yeah
Uhh tabağım açık evet
My tab’s open yeah
Sekmem açık evet
My tab’s open yeah
Sekmem açık evet
My tab’s open
Sekmem açık
[2x]
[2 kere]


Yeah, they told me that I looked like I was 16
Evet, 16 yaşında olduğuma benzediğimi söylediler.
Then they eat their words when they see 2-2 on my ID
Sonra benim kimliğimde 2-2 göründüklerinde sözlerini yiyorlar
Baby faced and I’m all about my hygene
Bebek yüzleşti ve hepiniz benim higgrim hakkında
Gotta be a 10 or higher tryin out for my team
Takımım için 10 ya da daha yüksek bir denemem lazım.
Corks are flyin’ and I’m drunk I need an IV
Mantarlar uçuyor ve sarhoş oldum IV’e ihtiyacım var
Model chicks are frivolous compared to girls that I see
Model civcivler gördüğüm kızlarla karşılaştırıldığında anlamsız
Put your hands up if you fresh as I be
Olduğum kadar taze olursan ellerini kaldır
Packin clubs getting love’s exactly what inspires me
Packin kulüpleri sevgiyi tam olarak bana ilham veriyor.
Uhh, so lets get fuckin faded,
Uhh, lanet olsun soluk alsın,
Lit up intoxicated,
Sarhoş olmuştu,
Cause everyone gon’ play it
Çünkü herkes oynar
Whether they love it or they hate it
İster sevdiler, ister nefret ediyorlar
I’m wit the unit find me in the club
Ünite beni kulübün içinde buluyor.
Wit my BroBible boys
BroBible çocuklarımı tanış
And Wizzy love his sluts
Ve Wizzy onun sluts seviyorum
And I ain’t one to brag
Ve ben bir tane övünemem
But tell me this aint tough
Ama söyle bana, bu zor değil
I aint Wyclef in December
Aralık ayında Wyclef değilim
Member we won’t keep in touch,
Üye bizde kalmayacak,
All the fellas nod their heads
Bütün erkekler başlarını salladı.
All the ladies fall in love or in lust either one
Bütün bayanlar aşık ya da şehvet düşüyor
Baby I don’t give a fuckk
Bebeğim, ben fuckk vermiyorum


All the fellas nod their heads
Bütün erkekler başlarını salladı.
All ladies fall in love or in lust either one
Bütün bayanlar aşık olur ya da şehvet
Baby I don’t give a fuck
Bebeğim umurumda değil
Uhh uhh my tab’s open yeah
Uhh tabağım açık evet
My tab’s open yeah
Sekmem açık evet
My tab’s open yeah
Sekmem açık evet
My tab’s open
Sekmem açık
[2x]
[2 kere]


I might be outside blowin’ kush in the air
Dışarıda hava üfleyebilirim.
I used to be the Wiz til Khalifa said yeah
Ben Wiz til Khalifa dedim ki evet dedim
“Say Yeah” and stay there
“Evet de” ve orada kal
disappear wit Sam Adams I’m the fuckin man
Sam Adams ile kaybolan ben Lanet adamım
Notebook full of Rachel McAdam’s
Rachel McAdam’ın tam not defteri
(sheeitt guys, I wanna) Slam
(Sheeitt çocuklar, istiyorum) Slam
So roll up the grams
Bu yüzden gramajı topla
Purple haze and all my cam
Mor pus ve tüm kameram
Killa and manilla
Killa ve manilla
Ass and beach ball and getting tan
Eşek ve plaj topu ve bronzlaşıyor
Rollin wit’ me getting tipsy wit my eighties fam
Rollin zekâsı, seksenlerimden hoşnut oluyorum.
Don’t be shy, Lose yourself but I ain’t fuckin Eminemmm
Utanma, Kendini kaybet ama ben Eminemmm
Shots for being here
Burada olmak için çekim
Spillin drinks the way we dance,
Spillin dans ettiğimiz şekilde içiyor.
I don’t do the rockaway and I aint pullin up my pants
Rockaway’i yapmıyorum ve pantolonumu çekemem.
The club anthem, genre is just handsome
Kulüp marşı, tür sadece yakışıklı
Girls a stage 5 but when you call she doesn’t answer
Kızlar 5. bir sahne ama aradığınızda cevap vermiyor
I’m up in Hartford chillin wit my Bantams
Ben Bantams’la tanıştığım Hartford Chillin’dayım
These high maintenance chicks flip if they aint pampered
Bu yüksek bakım civcivleri pampered olmazsa
Mindin my own bizzy Wizzy blinded by the cameras
Benim kameralar tarafından kör olan kendi şaşkın Wizzy’im
Up in NYC the Bean is stepping in Atlanta
NYC’de Bean, Atlanta’ya adım atıyor


And you can leave me tab open,
Ve sen bana tab açık bırakabilirsiniz
I’m orderin’ them X and them O’s like I’m coaching
Ben onları izliyorum X ve onları koçluk ediyorum gibi
Quotient, party hard animal
Bölüm, parti sert hayvan
Sittin on a grand or two,
Bir büyük ya da iki sittin,
Throw it on my tab baby come and lemme sample you
Sekmemde at bebeğim gel ve sen örnek ol
And if you finna get it tipsy put your drinks up,
Ve eğer bunu bitirirsen, içkilerini çıkarırsan,
And if you finna get it tipsy put your drinks uuuuup
Ve eğer bunu bitirirsen, içkilerini uuuuup’a koy
And you can leave my tab open
Ve tabağımı açık bırakabilirsin


All the fellas nod their heads
Bütün erkekler başlarını salladı.
All ladies fall in love or in lust either one
Bütün bayanlar aşık olur ya da şehvet
Baby I don’t give a fuck,
Bebeğim umurumda değil
Uhh uhh my tab’s open yeah
Uhh tabağım açık evet
My tab’s open yeah
Sekmem açık evet
My tab’s open yeah
Sekmem açık evet
My tab’s open
Sekmem açık
[2x]
[2 kere]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/tabopen.html