Sammy Adams - Swang

Yeah
Evet
Sammy Adams
Sammy Adams
Swing your drank, but if you ballin’ swing that bottle
İçkini salla, ama eğer o şişeyi sallarsan


Yeah
Evet
Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


I’m up in the club chillin’ with a couple twelves
Ben kulüpte bir iki twelve ile chillin ‘up
Bottles of the Goose rollin’ up a couple L’s
Kaz şişeleri birkaç L yuvarlıyor
Heaven bound? I don’t know, I might go to Hell
Cennet bağlı mı? Bilmiyorum, cehenneme gidebilirim
Cuz you know I’m a sinner. Baby girl you couldn’t tell?
Cuz biliyorsun ben bir günahkarım. Bebek kız anlatamadın mı?
Now I’ma get my mind, get my mind, get my mind right
Şimdi aklımı al, aklımı al, doğru düşün
Hard to not be the man, catch me in the limelight
Adam olmamak zor, beni aydınlıkta yakala
Catch me at my table standing on the joint
Beni masadaki masamda yakala beni.
Two chords and my mic and my mac are connected like cable
İki akor ve mikrofonum ve benim macum kablo gibi bağlandı
Shorty swing your drank to the side then drop it
Shorty senin içti o tarafa salla sonra bırak
I can fill you up my supply’s not stopping
Seni temin edebilirim, tedarikim durmuyor
Cuz we hit the club and it’s just like shopping
Cuz klübe çarptık ve tıpkı alışveriş gibi.
Any bottle that you like, girl go cop it
Beğendiğin herhangi bir şişe, kız git


Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


Yeah
Evet
V.I.P. and your girl’s trying to roll
VIP ve kızın da yuvarlanmaya çalışıyor
She’s about 26, chick you a little old
26 yaşında, seni biraz yaşlı.
Not to mention that you only care about my dough
Sadece benim hamuru önemsediğinizden bahsetmiyorum
Or the fact that I can spit it any stage, any show
Ya da herhangi bir aşamaya, herhangi bir şova tükürdüğüm gerçeğim
We livin’ in a world that they say is so cold
Çok soğuk olduğunu söyledikleri bir dünyada yaşıyoruz
But life’s good baby cuz my champagne gold
Ama hayat güzel bebeğim şampanya altınım
My girls stay hot when the wintertime goes
Kışın giderken kızlarım sıcak kalır
And they all know who they are they ain’t nothing if they don’t
Ve hepsi, kim olduklarını bilmiyorlar.
[?] shoes with a black dress matching
[?] siyah elbise eşleştirme ile ayakkabı
3 bottles poured up call that a hat trick
Bir şişe hile aradı 3 şişe
Yeah
Evet
Just wanna see you jump till your knees can’t bend
Sadece dizlerinin kıvrılıncaya kadar atladığını görmek istiyorum
My entourage deep so you need your friends
Dostluğum derin olsun, arkadaşlarına ihtiyacın var.
Hop up in the Beem with the two [?]
Beem’de iki [?]
Plus four on the rims
Ayrıca dört tane de jant
That’s what we be in
İşte biz buyuz
Like what you see? Baby please come taste it
Gördüğün gibi mi? Bebeğim lütfen tat gel
Not a Jersey boy but I am the situation
Bir Jersey çocuğu değil ama ben durumum


Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


Swing your drank, swing your bottle
İçkini salla, şişeni salla
(Swang, Swang)
(Swang, Swang)
[4x]
[4x]


Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


Swing a drank if you balling swing a bottle
Bir şişe salladığında bir iç salla
We in the club get your girl back tomorrow
Kulübümüzün kızını yarın alırız.
Cause we get it poppin’ only hitting models
Çünkü biz sadece vurmak modelleri poppin
If you ain’t a ten get your hands off my bottle
Eğer bir ten değilsen, ellerini şişemden çıkar.


Uh
ah
See our bottles never run out
Şişelerimizi asla tükendi asla
Maybe your drinks do
Belki içkileriniz
(Hahaha)
(Hahaha)
That’s why we got bottle service baby
Bu yüzden şişe servisimiz var
All night
Tüm gece
Oh yeah
Ah evet

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/swang.html