Sammy Adams - Still I Rise

[Hook: G CURTIS]
[Kanca: G CURTIS]
still i rise to the top
hala zirveye yükseliyorum
momma you should see me now
şimdi beni görmelisin
lights so lavish
ışıklar çok cömert
and i’m super star status
ve ben süper yıldız statüsündeyim
so high that i cant come down
o kadar yüksek ki aşağı inemiyorum
so if you’re with me with me with me
eğer benimle yanımda olursan benimle
put your hands up lets get this money money
ellerini kaldır bu parayı alalım
and smile for the camera
ve kamera için gülümse


[SAM ADAMS]
[SAM ADAMS]
speaking of rising i’m whats next
yükselişten bahsetmiyorum sonra ne yapacağım
and do i feel entitled to your girlfriend (oh Ye) yes
ve kız arkadaşın hakkını saklıyorum (oh Ye) evet
girl wanna marry i’m just looking for some sex
kız evlenmek istiyorum sadece biraz seks arıyorum
or some brain or some dome synonym gettin’ that
ya da bazı beyin ya da bazı kubbe eşanlamı
small girl skinnier than anyone i text
ben metin herkesten küçük kız
eighties baby tank to her knees lookin’ like a dress
seksenli bebek tankı diz çökmüş bir elbise gibi görünüyor
others on the jack i ain’t tryin’ to impress
Jack’teki diğerleri etkilemeye çalışmıyorum
i’m just tryin’ get my dance on
sadece dansımı yapmaya çalışıyorum
come back to a girl no pants on
bir kıza geri dönmek yok
look hes back and sammy got another dance song
hes bak ve sammy başka bir dans şarkısı aldı
had to put my mans on, get
Adamlarımı giymek zorunda kaldı
g curtis in the booth with the beat that my engineer matty could
guldum standında guldum mühendis matty olabilir
get his damn hands on (matty trump mutha fucka)
lanet ellerini çek (mat trump mutha fucka)
and then my life was what i planned for
ve sonra hayatım planladığım şeydi
yaa you can catch me at the airport flyin’ first class
yaa beni havaalanında uçurabilirsin birinci sınıf
know i’m on the grand tour
biliyorum büyük turdayım
never forgettin’ to smile for the camera
kamera için gülümsemeyi asla unutma


[HOOK: G CURTIS]
[KİTAP: G CURTIS]


[SAM ADAMS]
[SAM ADAMS]
[?] topic of discussion
[?] tartışma konusu
you know that any where you go they’ll be lookin’
nereye gittiğini biliyorsun.
despite all the concerts that we be bookin’
tüm konserlere rağmen
and all this effort that i be puttin’
ve tüm bu çabaları
down is for you so stop trippin’
aşağı senin için çok trippin ‘dur
they know about the flights and resorts we hittin’
Hittlediğimiz uçuşları ve tatil yerlerini biliyorlar
they know how many checks that the boys been writtin’
Oğlanların kaç kez kontrol ettiklerini biliyorlar.
so stick to the dive and let them do the flippin’
Dalışa dalın ve flippin yapmasına izin verin
and ima stick to frees cause they better than my written
ve serbest bırakma sopaları benim yazdığımdan daha iyi olur
chillin’ by the pool kickin ls gettin lifted
Havuz başında chillin ‘lerine gelerek gettin kaldırıldı
took a chance so i knew i would never miss it
bir şans aldı bu yüzden onu asla kaçırmayacağımı biliyordum
now i have haters no time to dismiss them
şimdi onları reddetmek için zamanım yok
wakin up pos see the beach in my vision privacy on the door
uyandığımda görüş vizyonumda plajı görebiliyorum
the beats is admission wont stop till the whole damn world listens
ritimler tüm dünya dinlenene kadar kabul edilmeyecek
but thats gone take some time either you pop or you drop know the boy gone shine
ama bu biraz zaman aldı ya sen pop ya da oğlan parladığını biliyorum.


[HOOK: G CURTIS]
[KİTAP: G CURTIS]


still i rise
hala yükseliyorum
not just for the moment but the rest of my life
sadece an için değil hayatımın geri kalanında
and all my dreams they constantly get turned into reality
ve tüm hayallerim sürekli olarak gerçeğe dönüşüyor


[HOOK: G CURTIS]
[KİTAP: G CURTIS]


[SAM ADAMS]
[SAM ADAMS]
sammy adams g curtis
sammy adams g curtis
first round first round records
ilk yuvarlak ilk tur kayıtları
still i rise
hala yükseliyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/stillirise.html