Sammy Adams - Overboard

Yeah, I’ll make your knees shake
Evet, dizlerini sallayacağım
She a factory with that cheesecake
O cheesecake ile bir fabrika
But I, but I’ve never been a cheapskate
Ama ben asla bir cheapskate gelmedim
How much bass do we need for a [?]?
[?] İçin ne kadar bas ihtiyacımız var?
Left a mp3 for a [?]
[?] İçin bir mp3 kaldı
So when you wake up and you can’t see straight
Böylece uyandığında düz göremezsin
Try the USB by the briefcase
USB’yi evrak çantasıyla deneyin
To the wall, yeah, bang it for a week straight
Duvara, evet, bir hafta boyunca dümdüz patla
And we weak straight, I mean we straight
Ve biz zayıf, dümdüz dümdüz
Had a good run, got it with a clean break
İyi bir koştu, temiz bir mola aldım
Been so up, smoking loud
Öylesine, sigara içiyorum
Bought another hoe chick to the hotel
Otele başka bir çapa piliç aldım
Like oh shit, this hoe shit
Lanet olsun, bu bok boku
Going HAM to the sound of my own shit
Kendi bokumun sesine HAM gidiyor
If I fall down, there’s no point in saving me
Düşersem, beni kurtarmanın bir anlamı yok.
No saving me cause I’m over it
Beni kurtarmaya gerek yok çünkü ben bitti
(Cause I’m over it)
(Çünkü ben bitti)


I’m on the upper deck
Üst güvertedeyim
I’m going overboard
Denize çıkıyorum
No point in saving me
Beni kurtarmanın anlamı yok
I’ll be safe when I hit the shore
Kıyıya vurduğumda güvende olacağım
I just don’t wanna feel like I’m ever coming down, down, down
Sadece aşağı, aşağı, aşağı inmiş gibi hissetmek istemiyorum
All day, I’ve been figuring this the hard way
Bütün gün bunu zor yoldan buluyorum.
No one ever loves
Kimse sevmez
It’s just a heartache
Bu sadece bir kalp ağrısı
It’s just a heartbreak
Bu sadece bir kalp kırıklığı
So move on, cause I’m gone
Yani devam et, çünkü ben gittim
We fall, so long
Düşüyoruz, çok uzun


So long, I’m gone
Çoktan gittim
So long
Çok uzun
So, so long
Çok uzun


Low-key, night, word
Düşük anahtar, gece, kelime
Trying to dance to it boutta hit an iceberg
Dans etmeye çalışıyorum, bir buzdağına çarptı
Our crew shit, got a few tips
Mürettebatımız, birkaç ipucu var.
Just one if you’re looking for some new dick
Sadece yeni bir dick arıyorsanız
[?] seem off your bright
[?] senin parlak görünmek
Dress on, yupp, seem awful tight
Elbise, yupp, berbat gözüküyor
So address it if I’m wrong, but I’m all for right
Yani yanılıyorsam sorun ama ben hepimiz haklıyım
No panties under what you rock tonight
Bu gece ne yaptığının altında külot yok
God damn girl
Lanet olası lanet kız
Bout to go on command though cause you commando
Komutada gitmene gerek yok ama komando etmene sebep olacaksın.
No scandal
Skandal yok
I’m an animal, so I’m a jump on in like a cannibal
Ben bir hayvanım, bu yüzden bir yamyam gibi atladım
Two hands involved with the camera on
İki el kamera ile ilgili
Walk in, mmm hmm, wonder why the pants are gone
Yürü, mmm hmm, pantolonun neden gittiğini merak et
I forget everything I ever say
Söylediğim herşeyi unuttum
[?]
[?]


I’m on the upper deck
Üst güvertedeyim
I’m going overboard
Denize çıkıyorum
No point in saving me
Beni kurtarmanın anlamı yok
I’ll be safe when I hit the shore
Kıyıya vurduğumda güvende olacağım
I just don’t wanna feel like I’m ever coming down, down, down
Sadece aşağı, aşağı, aşağı inmiş gibi hissetmek istemiyorum
All day, I’ve been figuring this the hard way
Bütün gün bunu zor yoldan buluyorum.
No one ever loves
Kimse sevmez
It’s just a heartache
Bu sadece bir kalp ağrısı
It’s just a heartbreak
Bu sadece bir kalp kırıklığı
So move on, cause I’m gone
Yani devam et, çünkü ben gittim
We fall, so long
Düşüyoruz, çok uzun


So long, I’m gone
Çoktan gittim
So long
Çok uzun


I’m on the upper deck
Üst güvertedeyim
I’m going overboard
Denize çıkıyorum
No point in saving me
Beni kurtarmanın anlamı yok
I’ll be safe when I hit the shore
Kıyıya vurduğumda güvende olacağım
I just don’t wanna feel like I’m ever coming down, down, down, dow-own
Sadece aşağı, aşağı, aşağı, aşağıya inmiş gibi hissetmek istemiyorum.


I’m on the upper deck
Üst güvertedeyim
I’m going overboard
Denize çıkıyorum
No point in saving me
Beni kurtarmanın anlamı yok
I’ll be safe when I hit the shore
Kıyıya vurduğumda güvende olacağım
I just don’t wanna feel like I’m ever coming down, down, down
Sadece aşağı, aşağı, aşağı inmiş gibi hissetmek istemiyorum
All day, I’ve been figuring this the hard way
Bütün gün bunu zor yoldan buluyorum.
No one ever loves
Kimse sevmez
It’s just a heartache
Bu sadece bir kalp ağrısı
It’s just a heartbreak
Bu sadece bir kalp kırıklığı
So move on, cause I’m gone
Yani devam et, çünkü ben gittim
We fall, so long
Düşüyoruz, çok uzun

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/overboard.html