Sammy Adams - Live Free Stay Young

Summertime all the time
Her zaman yaz
Bitches, bitches, boys
Sürtükler, sürtükler, çocuklar
Score!
Gol!
But hey, Sammy Adams
Ama Sammy Adams


Yea, summertime all the time
Evet, her zaman yaz
3 years back, now I’m living with my guys, so
3 yıl önce, şimdi adamlarımla yaşıyorum, yani
Now where your ties, bankers lose your ties
Şimdi bağların nerede, bankacılar bağlarını kaybeder
Thank you to my fam for coming along for the ride
Yolculuğum için geldiğim için teşekkür ederim.
I got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
Pulling 4 or 5 girls in the goddamn box
Kahrolası kutuya 4 veya 5 kız çekerek
Back to the crib in the future I’mma live
Gelecekte beşe geri dön
And baby we can go in but for now no kids
Ve bebeğimiz içeri girebiliriz ama şimdilik çocuklar yok
Sharp up, yup need to find a rondo
Keskin ol, bir rondo bulmalısın
Gotta be one around this motherfucking condo
Bu lanet olası kınamaktan biri olmalı
Cops on the way, people fuckin’ on the law, no
Polisler yolda, insanlar kanuna lanet, hayır
I don’t give a damn, if I’m free staying young so
Umrumda kalmam, eğer genç kalmakta özgürsem
Yea, only job this summer is the 10
Evet, bu yaz sadece iştir.
Got balls like I’m son of fucking Zan
Zan lanet gibi toplarım var.
Ex text me still
Eski metin hala
And she callin’ me for favors, can’t wait to chill
Ve beni iyilik için çağırıyor, sakinleşmek için sabırsızlanıyorum


Cuz it’s (summertime)
Cuz o (yaz)
I don’t give a damn, if I’m free staying young so
Umrumda kalmam, eğer genç kalmakta özgürsem
Summertime
yaz
I don’t give a damn, if I’m free staying young so
Umrumda kalmam, eğer genç kalmakta özgürsem


I’ve got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
I’ve got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
I’ve got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
Got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak


These dudes soft as boobs and 2 tops
Göğüsler ve 2 üstleri gibi yumuşak bu dudes
One shit, everybody gotta let go of jones and 2 socks
Bir bok, herkes jones ve 2 çorap atmak zorunda
Down to Nerot, the party’s on rooftops
Nerot’a doğru, parti çatılarda
Well say you’re too hot, get drunk take new shots in
Çok sıcak olduğunu söyle, sarhoş ol
Text, these days every chick be wanna sex
Metin, bu günlerde her civciv seks yapmak ister
Come down, get lucky could be next
Aşağı gel, bir daha şanslı ol
Getting lucky is a skill
Şanslı olmak bir beceridir
If I get lucky get a mill
Eğer şanslı olursam bir değirmen alırsın
For everybody that go ‘round with me
Benim yanımda olan herkes için
Cold slice, bonfires on the beach
Soğuk dilim, sahilde şenlik ateşleri
Bring a bittie if you like, it’s the life I preach
İstersen bir bittie getir, vaaz ettiğim hayat
Couple shows and we say bamboo
Çift gösterileri ve bambu dedik
Never cared about money, getting paid in booze
Asla parayı önemsemedim, alemde ödeme aldım
Jump on stage, never have no booze
Sahneye atla, asla alem yok
Just scream for some cuties while they flash their boobs
Göğüslerini parlatırken bazı kesikler için çığlık at.
Cheers baby and I hope it never rains
Şerefe bebeğim ve umarım asla yağmur yağmaz
But even if it does we gon do it all again
Ama yine de yaparsak tekrar yaparız


Cuz it’s (summertime)
Cuz o (yaz)
I don’t give a damn, if I’m free staying young so
Umrumda kalmam, eğer genç kalmakta özgürsem
Summertime
yaz
I don’t give a damn, if I’m free staying young so
Umrumda kalmam, eğer genç kalmakta özgürsem


I’ve got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
I’ve got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
I’ve got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak
Got a feeling and it just won’t stop
Bir his var ve sadece durmayacak


Yea, open that wretch
Evet, bu zalimi aç
Summertime all the time
Her zaman yaz
And say..
Ve söylemek..
Sammy Adams
Sammy Adams
I mean, ok cool
Demek istediğim, tamamdır
So ok cool
Yani tamam havalı
I’m CMG
Ben CMG
Get with it
Onunla olsun
Ya
ya
Summertime all the motherfucking time
Yaz zamanı tüm orospu zamanı
Take your shirt off
Gömleğini çıkart

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/livefreestayyoung.html