Sammy Adams - Letter To The Lost

I know i can’t take one more step towards you
Biliyorum sana bir adım daha atamam.
because all thats waiting is your grasp
çünkü bekleyen tüm bu şey senin kavraman.
don’t you know i’m not your ghost anymore
bilmiyor musun artık hayaletin değilim
you lost the love i loved the most
en çok sevdiğim sevgiyi kaybettin


o heres a story of a boy sick with ambition,
o heres hırslı bir çocuğun hikayesi,
shit on since he was twelve, put down not a soul would listen
on iki yaşından beri boktan, bir ruhu yere koyma


from ground zero transitioned headlining to some local sports
sıfırdan başlayarak bazı yerel sporlara yönlendi
jumped on a train and coasted just coasted til he composed his thoughts
bir trenin üzerine atladı ve düşüncelerini besteleyerek kepçelendi


last stop on the one way train can’t see the station sign,
tek yön tren durağı istasyon işaretini göremez,
so stuck on the chore in hand to think of what he left behind
o da geride bıraktıklarını düşünmek için eldeki işte sıkışmış
and the rain whipped off his face,
ve yağmur yüzünü sekti,
unknown to the part of town no clue that the biggest change in his life was bout to come
kasabanın bir kısmının bilinmediği, hayatındaki en büyük değişikliğin gelmek için bir ipucu olmadığını


and for his boys and his family made sure he held em down
ve çocukları ve ailesi için emekli oldu.
never cared bout traveling touring, he always made em proud
Asla yolculuk turu yapmaya özen göstermediği için her zaman gurur duydu
no ones opinions or comments could ever make him doubt or regret the choices or promises coming out his mouth
Hiç kimse görüş ya da yorum yapmazsa, ağzından çıkan seçenekleri ya da vaatleri şüphe edemez ya da pişman olamaz.


I know i can’t take one more step towards you
Biliyorum sana bir adım daha atamam.
because all thats waiting is your grasp
çünkü bekleyen tüm bu şey senin kavraman.
don’t you know i’m not your ghost anymore
bilmiyor musun artık hayaletin değilim
you lost the love i loved the most
en çok sevdiğim sevgiyi kaybettin


so he kept his friends that knew him before his alter ego, t
Bu yüzden onun alter egosundan önce onu tanıyan arkadaşlarını tuttu, t
o help him read through the bullshit that he’d have to see through
o aracılığıyla görmesi gereken saçmalıklarını okumasına yardım et
but the endless studio time and photoshoots they became the evils.
ama bitmek bilmeyen stüdyo zamanı ve fotoğrafçılığı kötülük haline geldi.
and pulled him further and further away from all his equals,
ve onu tüm eşitlerinden daha fazla ve uzaklaştırarak,
but still he balanced well, even when the kid kid was outta town,
ama yine de iyi dengelenmiş, çocuk çocuk kasabadan çıktığında bile,
dreaming like he never gotta out bed but still amde sure his records sell
Yataktan asla çıkmamasını hayal ediyor ama hala kayıtlarının satıldığından emin değilim.
still made sure that ll the hits, and with all the chicks he’d never dwell crazy how last years t-shirts turned into three piece suits wit a black lapel
hala hitlerin ve tüm civcivlerin hiç bir zaman çıldırmayacağından emin oldular. Geçen yıl tişörtler siyah yakalı üç parçalı takımlara dönüştü
presidential suites with homies screaming what the hell?!
cumhurbaşkanlığı süitleri ile ne cehenneme çığlık çığlıklar ?!
it was just yesterday they wondered what they future held and the train he jumped on with a backpack, hope, and a poem to tell back that dream that a dope like he could do anything and everything he told himself
sadece dün geleceğin neyi beklediklerini merak ettiler ve bir sırt çantasıyla umulan trene, umuduma, ve bir şiirin, bir şey yapabildiği gibi bir şey yaptığını ve kendisinin söylediği herşeyi anlattığını söyleyen bir şiir


I know i can’t take one more step towards you
Biliyorum sana bir adım daha atamam.
because all thats waiting is your grasp
çünkü bekleyen tüm bu şey senin kavraman.
don’t you know i’m not your ghost anymore
bilmiyor musun artık hayaletin değilim
you lost the love i loved the most
en çok sevdiğim sevgiyi kaybettin


yeah, young sammy with a fantasy close minds, took a path no one else has seen
evet, fantezi yakın akılları olan genç sammy, başka hiç kimsenin görmediği bir yol aldı
livin the life i had before theres nothing left to see
Daha önce yaşadığım hayatı yaşamaya hiç bir şey kalmadı
on to the world to explore, free to breathe
keşfetmek için dünyaya, özgürce nefes almak


it took so long just to feel alright
sadece hissetmek için çok uzun sürdü
remember how to put back the light in my eyes
ışığı gözlerime nasıl koyacağımı hatırla
o, it took so long just to feel alright
o, sadece hissetmek için çok uzun sürdü
remember how to put back the light in my eyes
ışığı gözlerime nasıl koyacağımı hatırla
it took so long just to feel alright
sadece hissetmek için çok uzun sürdü
remember how to put back the light in my eyes
ışığı gözlerime nasıl koyacağımı hatırla
it took so long just to feel alright
sadece hissetmek için çok uzun sürdü
remember how to put back the light in my eyes
ışığı gözlerime nasıl koyacağımı hatırla


who do you think you are?
kim olduğunu sanıyorsun?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/lettertothelost.html