Sammy Adams - LA Story

[Hook: Mike Posner]
[Kanca: Mike Posner]
I’m waking up on Sunset Boulevard
Sunset Bulvarı’nda uyanıyorum.
Maxing out all my credit cards
Tüm kredi kartımın çıkarılması
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up ’til the morning
Sabaha kadar yaşamak


[Verse 1: Sammy Adams]
[Ayet 1: Sammy Adams]
Sammy
Sammy
I’m not trying to show you love and affection
Sana sevgi ve sevgi göstermeye çalışmıyorum
I’m trying to live the life a kid always expected
Ben her zaman beklenen bir hayatı yaşamak için çalışıyorum
Over on Sunset, finished a couple sessions
Sunset’te, birkaç seans tamamladı
One foot in the door, one in the hills, questions
Kapıda bir ayak, tepelerde biri, sorular
Angels in leather, I ain’t talking ’bout the motor club
Derideki melekler, ben motor kulübünden bahsetmiyorum.
But I tend to go hella hard when I go to clubs
Ama kulüplere gittiğimde sert bir şekilde gitmeye eğilimliyim
Minibar murder, I’m on Denzel’s flight
Minibar cinayeti, Denzel’in uçağındayım.
With a stewardess that wants to fuck the whole damn night
Bütün gece lanetlemek isteyen bir hostesle.
Who cares what they all say
Kimin ne dediği kimin umrunda
Try’na find some girls like Hov did with Beyonce
Hov’un Beyonce ile yaptığı gibi bazı kızlar bulmaya çalış
Had you for a week but I heard you say fiance
Bir haftalığına geldin ama nişanlısı dediğini duydum
Na na, none of that girl
Na na, o kızın hiçbiri


[Bridge:]
[Köprü:]
I fell in love, the streets got a glow
Aşık oldum, sokaklarda parıltı var
The city of angels is calling me home
Melekler şehri beni çağırıyor


And she said, and she said uh
Dedi ve dedi ki


[Hook: Mike Posner]
[Kanca: Mike Posner]
I’m waking up on Sunset Boulevard
Sunset Bulvarı’nda uyanıyorum.
Maxing out all my credit cards
Tüm kredi kartımın çıkarılması
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up ’til the morning
Sabaha kadar yaşamak
We’ll be taking shots under the stars
Yıldızların altında fotoğraf çekeceğiz
Living off of hotel minibars
Otelin mini barlarında yaşamak
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up, living it up
Yaşamak, yaşamak
We living it up
Onu yaşıyoruz


[Verse 2: Sammy Adams]
[Verse 2: Sammy Adams]
Everybody’s a model or a wannabe
Herkes bir model ya da bir wannabe.
If you’re that bad it’s in Paris where you ought’a be
Eğer o kadar kötüsün ki Paris’te olmalısın
She’s an actress, working on the late shift
O geç vardiya üzerinde çalışan bir oyuncu
Only longs for a big break as a waitress
Garson olarak büyük bir mola için sadece uzun
Walk the strip, see the fashion getting wacky now
Şeridi yürüyün, şu an modaya bakın
Out the door, passing out
Kapıdan dışarı çıkmak
Hit the floor, Pacquiao
Yere bas, Pacquiao
Credit card at the bar never closing out
Barda kredi kartı asla kapanmıyor
But the weather’s so nice, nobody slowing down
Ama hava çok güzel, kimse yavaşlamıyor
Well except for the 101
101 hariç
Gotta SUV stuck in traffic with a ton of buds
SUV bir ton tomurcuklu trafikte sıkışmış olmalı
I can promise you tonight’s gon’ be a ton of fun
Bu gece sana bir ton eğlenceli olacağına söz verebilirim.
Know that c-c-c-c
Bunu biliyorum cccc


[Bridge:]
[Köprü:]
‘Cause I fell in love, the streets got a glow
Çünkü aşık oldum, sokaklarda parıltı var
The city of angels is calling me home
Melekler şehri beni çağırıyor


[Hook:]
[Kanca:]
And she said, and she said uh
Dedi ve dedi ki
I’m waking up on Sunset Boulevard
Sunset Bulvarı’nda uyanıyorum.
Maxing out all my credit cards
Tüm kredi kartımın çıkarılması
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up ’til the morning
Sabaha kadar yaşamak
We’ll be taking shots under the stars
Yıldızların altında fotoğraf çekeceğiz
Living off of hotel minibars
Otelin mini barlarında yaşamak
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up, living it up
Yaşamak, yaşamak
We living it up
Onu yaşıyoruz


[Verse 3: Mike Posner]
[Ayet 3: Mike Posner]
Up at Urth Cafe like Vinny Chase
Vinny Chase gibi Urth Cafe’de
She got a big booty, itty bitty skinny waist
O büyük bir ganimet var, eşek bitty sıska bel
Henny straight, everyday summer
Henny düz, günlük yaz
Never on the sheets like you’re on top of the cover
Asla kapağın üstünde olduğun gibi yapraklarda
Every day when I’m away look at the toe so
Her gün uzakta olduğumda parmaklarına bak.
Look at the cops, don’t even care, you can just blow smoke
Polislere bak, umrumda bile değilsin, sadece dumanı patlatabilirsin
I’m Robin Hood on the beat
Ben Robin Hood’un yendi
I get paid in LA and give it back to the D
Los Angeles’ta para alıp D’ye geri veriyorum.


[Bridge:]
[Köprü:]
I fell in love, the streets got a glow
Aşık oldum, sokaklarda parıltı var
The city of angels is calling me home
Melekler şehri beni çağırıyor


And she said, and she said uh
Dedi ve dedi ki


[Hook:]
[Kanca:]
I’m waking up on Sunset Boulevard
Sunset Bulvarı’nda uyanıyorum.
Maxing out all my credit cards
Tüm kredi kartımın çıkarılması
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up ’til the morning
Sabaha kadar yaşamak
We’ll be taking shots under the stars
Yıldızların altında fotoğraf çekeceğiz
Living off of hotel minibars
Otelin mini barlarında yaşamak
Living my own LA story
Kendi LA hikayemi yaşamak
Living it up, living it up
Yaşamak, yaşamak
We living it up
Onu yaşıyoruz

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/lastory.html