Sammy Adams - Helluva

[Kat Nestel:]
[Kat Nestel:]
Let me show you what I like
Ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi
I’ve got a friend that’s just your type
Senin tipin olan bir arkadaşım var.
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi
It takes three to make it all count
Tüm saymak için üç
You and me and her should get down
Sen ve ben ve onun aşağı inmeliyiz
So let me show you what I like
O zaman ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi


[Sammy Adams:]
[Sammy Adams:]
One is company, two’s a crowd, three’s a party if it all goes down
Biri şirket, ikisinin kalabalığı, üçü parti olursa hepsi bir parti.
Yup, bring a friend, you could both get plowed
Evet, bir arkadaş getir, ikiniz de sürülmüş olabilirsiniz.
Both-both find out how I look down south
İkisi de güneyde nasıl görünüyorum
I’m what they don’t make no more
Ben artık yapmayacaklarım
Your friend’s the one I saw on Facebook, though
Arkadaşın Facebook’ta gördüğüm kişi olsa da
Gotta make sure her cake looks swole, as I’m pulling up her page, how her face look?
Sayfasını yukarı çekerken, yüzünün nasıl göründüğünden, kekinin dik gibi görünmesini sağlamalı mıyım?
Ohhhh she a savage
Ohhhh o bir vahşi
Look bad as fuck and she practice
Lanet olsun kötü görünüyorsun
So whatever you down with your mouth, yeah, as she bounces, it’s fantastic
Yani ağzınla ne istersen, evet, sekerek, fantastik
Role play, wanna touch on ya
Rol oyna, dokunmak ister misin?
We can both pay like a customer
Bir müşteri gibi ödeyebiliriz
She and her fuck in the cuffs and thongs
O ve onun kelepçeleri ve thongs
One, two, three, ménage à trois
Bir, iki, üç, dostum.


[Kat Nestel:]
[Kat Nestel:]
Let me show you what I like
Ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi
I’ve got a friend that’s just your type
Senin tipin olan bir arkadaşım var.
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi
It takes three to make it all count
Tüm saymak için üç
You and me and her should get down
Sen ve ben ve onun aşağı inmeliyiz
So let me show you what I like
O zaman ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi


[Sammy Adams:]
[Sammy Adams:]
Don’t know how I got on top of ya
Üstüne nasıl geçtim bilmiyorum
I ain’t really into being popular
Gerçekten popüler olmayacağım
She told me, “I can really see the star in ya. I can see it from afar like binoculars.”
Bana “Yıldızı gerçekten görebilirim. Bunu dürbün gibi uzaktan görebiliyorum” dedi.
I said, “Don’t know if you’ve heard of this. If you’d even come close to deserving this.”
“Bunu duydun mu bilmiyorum. Bunu hak etmeye bile yaklaşabilirsen” dedim.
But your friend’s my type
Ama arkadaşın benim tipim
I know you like everything that I’m saying so let’s go tonight
Söylediğim herşeyi sevdiğini biliyorum bu yüzden bu gece gidelim
Gotta x those plans
Bu planları x
Under 21?
21 yaşın altında?
Gotta x those hands
O ellerin x
Master chief, but I’ve got master plans, in the master bedroom, I’m a master man
Usta şef, ama ana planım var, ana yatak odasında usta adamım.
Master man, move fast ’round here
Usta adam, buraya hızlı git
And he can’t match?
Ve eşleşemez mi?
Well I just don’t care
Ben sadece umrumda değil
So raise your glass, tap an ass, got a pass ’round here
Camını kaldır, kıçına tıkla, buralarda bir geçiş var.
2 girls, 1 guy: that’s a fact right there
2 kız, 1 erkek: İşte buradaki bir gerçek


This could be perfect, let’s run around
Bu mükemmel olabilir, etrafta koşalım
Meet up with one of your friends, I would be down
Arkadaşlarından biriyle buluşalım, aşağıdayım
Worth it, if you’re in town
Buna değer, eğer kasabadasın
Got a voicemail said, “don’t back out, don’t don’t don’t back out.”
Bir sesli mesajın var, “geri çekilme, dışarı çıkma” dedi.


This could be perfect, let’s run around
Bu mükemmel olabilir, etrafta koşalım
Meet up with one of your friends, I would be down
Arkadaşlarından biriyle buluşalım, aşağıdayım
Worth it, if you’re in town
Buna değer, eğer kasabadasın
Got a voicemail said, “don’t back out, don’t don’t don’t back out.”
Bir sesli mesajın var, “geri çekilme, dışarı çıkma” dedi.


[Kat Nestel:]
[Kat Nestel:]
Let me show you what I like
Ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi
I’ve got a friend that’s just your type
Senin tipin olan bir arkadaşım var.
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi
It takes three to make it all count
Tüm saymak için üç
You and me and her should get down
Sen ve ben ve onun aşağı inmeliyiz
So let me show you what I like
O zaman ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
A helluva night
Bir helluva gecesi


[Sammy Adams:]
[Sammy Adams:]
Let me show you what I like
Ne sevdiğimi göstereyim
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
One helluva night
Bir helluva gecesi
You’ve got a friend that’s just my type
Benim tipim olan bir arkadaşın var.
Let’s have a helluva night, yeah
Hadi bir helluva gecemiz olsun, evet
One helluva night
Bir helluva gecesi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/helluva.html