Sammy Adams - Brand New

O Yeah,
Evet,
I’m brand new like you haven’t unwrapped it
Ben açılmamış gibi yepyeniim
Head over heals got bloggers doin back flips
İlerlemenin üstesinden blogcuların geri dönüşleri var
Am where I am cause my fans and some practice
Hayranlarıma ve bazı uygulamalara neden olduğum yerdeyim
I could go for 90, bet the kid is match fit
90’a gidebilirim, bahse girerim çocuğa uygun
Girls on my page writing Sammy is a bastard
Benim sayfa yazarken Kızlar Sammy bir piç
Thinking that they special but got treated like the last chick
Özel olduklarını düşünmek ama son civciv gibi tedavi aldık
Knowing that my fan base stretches like elastic
Fan tabanımın elastik gibi uzandığını bilmek
Jaw droppin beats like its better than the last shit
Çene droppin son boktan daha iyi gibi atıyor


But still, I’m in the paint by the basket
Ama yine de, ben sepetin boyandı
This that one take new flow straight classic
Bu yeni akış düz klasik almak
Yeah I see the true shining bright if you look close
Evet, yakından bakarsan gerçek parlak parıltıyı görüyorum
Rappers dropping names forgot to add the foot notes
Rappers isimlerini bırakarak ayak notlarını eklemeyi unuttun
In all honesty hatings not a part of me
Bütün dürüstlük hatunlarında benim bir parçam yok
Respect’s in my blood I don’t need a bibliography
Saygılarım benim kanımda bibliyografyaya ihtiyacım yok
I show love cause that’s what I’ve always dug
Aşk nedenini gösteriyorum, her zaman kazdım
If ya ass ain’t got a shovel get the fuck out of the mud
Eğer kıçına bir kürek almazsa çamurdan çıkar


It’s sandbox I’m Smalls first time on the Sandlot
Sandlot, Sandlot’ta ilk defa küçüklerim.
Tryin to learn the rules maybe get myself a damn shot
Kuralları öğrenmeye çalışıyorum belki de kendime bir şans ver
Yeah, I’m hittin veins you could have never drawn
Evet, daha önce hiç çizemediğin bir vittin damarlarıyım
Pumpin blood no rubber bands around the arm
Pumpin kan kol etrafında lastik bantlar yok
But lookin back when I started as a critics young
Ama genç eleştirmen olarak başladığım zaman geriye bakıyorum.
To makin hits with a grin as the crowd applause, pause
Kalabalık alkış olarak hit ile isabet yapmak için, duraklat
I’m diggin deeper with my gritty paws
Benim cesur pençeleriyle daha derine inerim
Tryin to get it poppin with a presence no Santa Claus
Noel Baba’nın bulunmamasıyla poppin elde etmeye çalışıyorum.


Yeah, and I’m the spitter who defy’s the laws,
Evet, ben de yasalara aykırı olan spitterim.
Bringing the heat I’m unexpected like some menopause
Sıcağı getirme Bazı menopoz gibi beklenmedik
Ha, I never thought that one of my songs,
Ha, şarkılarımdan birini hiç düşünmemiştim.
Would spread quick on a thousand different iPods
Binlerce farklı iPod’a hızla yayılır
Yeah, I’m human and I got benign flows
Evet, ben insanım ve iyi huylu akışlarım var.
Rappin with the competition chillin up in my jaws
Raporumla Rappin çenelerimde chillin yukarı
Thinking in my mind how to write my wrongs
Aklımda düşünmek yanlışlarımı nasıl yazacağım
Tying all this change into ends that defy laws
Bütün bu değişikliği yasalara aykırı olan amaçlara bağlamak
Cut it out I wasn’t talking bout the beat though
Kes şunu, ama ben vuruştan bahsetmiyordum
I’m here to make em get the point like a free throw
Emri serbest atış yapmak için buraya geldim.
Tell my girl to please recline my seat slow
Yatağımı yavaşlatmak için lütfen kızımı söyle
Knowing that I’m colder than the bottom of a ski pole
Kayak direğinin dibinden daha soğuk olduğumu bilmek
And if it’s snowing in the city I’m getting blown
Ve eğer şehirde kar yağıyorsa ben uçurum
With a couple bitches down to ride where he goes
Gittiği yerde sürmek için birkaç kaltakla
Late night in the Jacuzzi with the same hoes
Jakuzide geçen gece aynı çapalar
Catchin’ brains puffin on them Monte Christos
Onlara beyin fırtınası Onları Monte Christos
Uhhh I’m back on my spittah shit
Uhhh spittah boktan geri döndüm
Back, ba-back, back on my spittah shit
Geri, arkaya, spittah boktan geri
Yeah, you know I’m back on my spittah shit
Evet, bilirsin, benim boktan boktan geri döndüm.
Back, ba-back, back on my spittah shit
Geri, arkaya, spittah boktan geri

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/sammyadams/brandnew.html