Saleh, Adam - Tsunami

This the moment that I’ve been waiting for
Bu beklediğim an
Girl what took so long for you to hit my phone
Benim telefonuma vurman için çok uzun süren kız
So I guess you know it’s better than never
Sanırım sen hiç olmadığı kadar iyi olduğunu biliyorsun.
‘Cause ever since you did, girl, I’ve been feeling a lot better, lot better yeah
Çünkü sen gittiğinden beri, kızım, çok daha iyi hissettim, çok daha iyi evet


Girl all of my intentions are good
Bütün niyetim kız iyi
Giving you the love nobody else could
Sana aşk vermek kimsenin yapamayacağı
But I’m on my way, didn’t mean to make you wait
Ama ben yoldayım, seni beklemek istemedim
Traffic got me running a little late, I know
Trafik biraz geç kalmama izin verdi, biliyorum


‘Cause I know you’ve been waiting for me to come through
Çünkü benim gelmemi beklediğini biliyorum.
Long overdue, overdue, I can’t get over you
Uzun gecikmiş, gecikmiş, seni alamıyorum
Constantly thinking on my way to you
Sürekli seni yolda düşünüyorum
What we could do, two on two
Ne yapabilirdik, ikide iki
Hit my line, I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Hattımı vur, tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)


Girl I know that you’ve been patiently waiting
Kız sabırla beklediğini biliyorum.
But I’ve been just down the road, thought I’d just let you know
Ama ben sadece yolun aşağısındaydım, bilmeni isterim diye düşündüm.
So when you hear me pulling up outside
Yani beni dışarı çektiğimi duyduğunda
Just know I’ve been ready for you, girl, I can’t lie
Sadece senin için hazır olduğumu biliyorum kızım, yalan söyleyemem


Can’t wait to put you on tonight
Seni bu gece beklemek için sabırsızlanıyorum
‘Cause that’s how I feel, girl and on the real
Çünkü ben böyle hissediyorum, kızım ve gerçek
We’ll be doing the most tonight
Bu akşam en çok şey yapacağız
Just you and I girl, I’ll provide, put all my needs aside
Sadece sen ve ben kızım, tüm ihtiyaçlarımızı bir kenara koyalım
For a one on one session
Bir oturumda bir tane için
And you already know, I’m on a mission
Ve sen zaten biliyorsun, ben bir görevdeyim


‘Cause I know you’ve been waiting for me to come through
Çünkü benim gelmemi beklediğini biliyorum.
Long overdue, overdue, I can’t get over you
Uzun gecikmiş, gecikmiş, seni alamıyorum
Constantly thinking on my way to you
Sürekli seni yolda düşünüyorum
What we could do, two on two
Ne yapabilirdik, ikide iki
Hit my line, I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Hattımı vur, tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)


You hit my line, I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Benim çizgime çarptın, ben bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)
I’m on my way like a tsunami (way like a tsunami)
Bir tsunami gibi yoldayım (tsunami gibi)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsaleh/tsunami.html