Saleh, Adam - Feel Good

I was born for a reason, I just wanna shine with all my people
Bir sebepten dolayı doğdum, sadece tüm insanlarla parlamak istiyorum
To be someone they believe in
İnanacakları biri olmak
This is an occasion with everything I went through to get here
Buraya gelmek için uğraştığım her şeyle dolu bir fırsat.
I deserve a standing ovation
Ayakta alkışlamayı hakediyorum
Thank you, I know we all got some BS to get through
Teşekkürler, biliyorum hepimiz geçmemiz gereken bazı BS’ler var.
But I suggest you leave that ish behind in the restroom
Ama seni tuvalette arkada bırakmanı öneririm
Young new age soldier can be a rescue
Genç yeni çağ asker bir kurtarma olabilir
I feel good ’cause I’m back man
İyi hissediyorum çünkü ben erkeğim
Ain’t no telling what I’d be if it didn’t happen
Olmazsa ne olacağımı söyleme
Probably in jail or in the ground 6 feet
Muhtemelen hapishanede ya da yerde 6 feet
Never knew I’d tour the world by my late teens
Dünyayı geç gençlerimle gezeceğimi hiç bilmiyordum.
So look back to the books
Yani kitaplara geri dönün
Education I failed to apprehend but look at me now
Eğitim Anlayamadım ama şimdi bana bak
To all the people who ever doubted me in the beginning man
Başlangıçta beni hiç şüphen eden herkese
I’m moving the crowds
Kalabalıkları hareket ettiriyorum


I feel good, I feel good
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum
If you feel good, if you feel good
İyi hissediyorsan, iyi hissediyorsan
Let me see you touch the sky with me
Benimle gökyüzüne dokunduğumu göreyim
Touch the sky with me
Gökyüzüne benimle dokun
Get ’em high with me, get ’em high with me
Benimle yüksek çık, benimle yüksek çık


I feel good, I feel good
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum
If you feel good, if you feel good
İyi hissediyorsan, iyi hissediyorsan
Let me see you touch the sky with me
Benimle gökyüzüne dokunduğumu göreyim
Touch the sky with me
Gökyüzüne benimle dokun
Get ’em high with me, get ’em high with me
Benimle yüksek çık, benimle yüksek çık


Feeling good in these retros
Bu retroslarda iyi hissetmek
Attitude hand to hand with the pants, stroke
Pantolon, inme ile el ele tutuşma tutum
[?] follow where my head go
[?] başımı nereye götür
Which mean that when a boy feeling good like he should
Demek istediğim, bir çocuğun iyi hissetmesi gerektiği zaman
It’s onto the next, yo
Bir sonraki, yo
See me, I’ma live it, push the limit
Beni gör, yaşayacağım, sınırı zorla.
Do it like no man’s ever did it
Yaptığı gibi yapmadım.
For my city or my country, ‘cross the Pacific
Benim şehrim veya ülkem için, ‘Pasifik’i geçin
To be specific
Spesifik olmak
I wanna take my shows on the road
Şovlarımı yola çıkarmak istiyorum
Till my accent’s British (I’m a bad man)
Aksanım İngilizceye kadar (Ben kötü bir adamım)
X that image
X o görüntü
No need to brag no more, that’s finished
Artık övünmeye gerek yok, bitti
Blowing up in these [?] vintage
Bu [?] Bağbozumu içinde Üfleme
Proud as hell how I rep my village
Köyümü nasıl temsil ettiğimi cehennem gibi
Times Square gets lit whenever I’m in it
İçindeyken Times Meydanı yanar
Next time we meet I’ll be telling you I did it
Bir daha ki sefere görüşelim sana söylüyorum size yaptım
The [?] looking good cuz it’s [?]
[?] İyi görünüyor cuz [?]


I feel good, I feel good
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum
If you feel good, if you feel good
İyi hissediyorsan, iyi hissediyorsan
Let me see you touch the sky with me
Benimle gökyüzüne dokunduğumu göreyim
Touch the sky with me
Gökyüzüne benimle dokun
Get ’em high with me, get ’em high with me
Benimle yüksek çık, benimle yüksek çık


I feel good, I feel good
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum
If you feel good, if you feel good
İyi hissediyorsan, iyi hissediyorsan
Let me see you touch the sky with me
Benimle gökyüzüne dokunduğumu göreyim
Touch the sky with me
Gökyüzüne benimle dokun
Get ’em high with me, get ’em high with me
Benimle yüksek çık, benimle yüksek çık


Setting sail on the yacht and y’all just missed it
Yatta yelken açmak ve sadece onu kaçırdınız
I don’t no spot, I don’t need no assistance
Yerim yok, yardıma ihtiyacım yok
I don’t raise the bar or even lift it
Barı kaldırmam ya da kaldırmam bile
Bar so far up you can only see it from a distance
Şimdiye kadar Bar sadece bir mesafeden görebilirsiniz
Saying everything that they can’t take from me
Benden alamayacakları her şeyi söyleyerek
While I’m tryna live the dream, make it white man Monday
Ben rüyayı yaşamaya çalışıyorum, Pazartesi beyaz adam yapalım.
I’m a bad boy, not doing what I should
Kötü bir çocukum, yapmam gerekeni yapmam
Only reason why I rap ’cause it make me feel good
Sadece rap yapmamın sebebi beni iyi hissettiriyor


I feel good, I feel good
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum
If you feel good, if you feel good
İyi hissediyorsan, iyi hissediyorsan
Let me see you touch the sky with me
Benimle gökyüzüne dokunduğumu göreyim
Touch the sky with me
Gökyüzüne benimle dokun
Get ’em high with me, get ’em high with me
Benimle yüksek çık, benimle yüksek çık


I feel good, I feel good
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum
If you feel good, if you feel good
İyi hissediyorsan, iyi hissediyorsan
Let me see you touch the sky with me
Benimle gökyüzüne dokunduğumu göreyim
Touch the sky with me
Gökyüzüne benimle dokun
Get ’em high with me, get ’em high with me
Benimle yüksek çık, benimle yüksek çık

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamsaleh/feelgood.html