Oleta Adams - Rhythm Of Life

Climbin’ every mountain, always killing me
Climbin ‘her dağ, beni her zaman öldürüyor
Count the cost as days go by
Gün geçtikçe maliyeti sayın
Monday I’ve got Friday on my mind
Pazartesi günü aklımda Cuma var
Why don’t we make love
Neden sevişmiyoruz
Instead of making plans
Plan yapmak yerine


Mother nature, father time
Ana doğa, baba zamanı
Maybe it’s the family of man
Belki de adamın ailesi
Angels cry when they hear that tune
Melekler o melodiyi duyduklarında ağlarlar.
It’s sleepless nights for the man in the moon
Aydaki adam için uykusuz geceler


And it’s the rhythm of life
Ve bu hayatın ritmi
My mind’s made up
Aklım bitti
Lucy’s sign is a Chinese dragon
Lucy’nin işareti bir Çinli ejderhadır
Oh, oh, she’s got luck
Oh, oh, şansı var
The rhythm of life is the force of habit
Yaşam ritmi alışkanlık gücüdür
Oh, oh, the rhythm of life
Ah, ah, hayatın ritmi


Give the girl a future
Kıza bir gelecek ver
Give her what she needs
Ona ne istediğini ver
Teach her life’s a long flat road
Hayatını uzun bir yoldan öğret
Maybe she’ll have better luck than me
Belki benden daha iyi şanslar olur
Works so hard like he’s still in school
Hala okulda olduğu gibi çok çalışıyor
His pockets are jammed, but this man’s a fool
Cepleri sıkıştı ama bu adam bir aptal.


Within the rhythm of life
Hayatın ritmi içinde
My mind’s made up
Aklım bitti
Lucy’s sign is a Chinese dragon
Lucy’nin işareti bir Çinli ejderhadır
Oh, oh-oh, she’s got luck
Oh, oh-oh, şansı var
The rhythm of life is a force of habit
Hayatın ritmi bir alışkanlık gücüdür
Yeah-yeah, oh, the rhythm of life
Evet, evet hayatın ritmi
Rhythm of life
Yaşam ritmi


Oh, when out of sight is out of mind
Ah, görüş alanı bittiğinde
Shut your mouth, I’m doing fine
Kapa çeneni, ben iyiyim
Mama’s goin’ back in time
Annem zamanında geri gidiyor


Within the rhythm of life
Hayatın ritmi içinde
(Life goes on)
(Hayat Devam Ediyor)
It’s goin’ on and on, hey yeah
Devam ediyor, tamam mı?
(The rhythm of life goes on)
(Hayatın ritmi devam ediyor)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/oletaadams/rhythmoflife.html