Mars, Bruno - It Will Rain

If you ever leave me, baby,
Eğer beni terk edersen bebeğim
Leave some morphine at my door
Kapıma biraz morfin bırak
‘Cause it would take a whole lot of medication
Çünkü çok fazla ilaç alacaktı
To realize what we used to have,
Eskiden sahip olduğumuz şeyi gerçekleştirmek için,
We don’t have it anymore.
Artık sahip değiliz.


There’s no religion that could save me
Beni kurtarabilecek bir din yok
No matter how long my knees are on the floor (Ooh)
Dizlerimin kaç katı olursa olsun (Ooh)
So keep in mind all the sacrifices I’m makin’
Bu yüzden yaptığım tüm kurbanları aklında tut.
To keep you by my side
Seni yanımda tutmak için
To keep you from walkin’ out the door.
Seni kapının dışına çıkarmaktan sakın.


‘Cause there’ll be no sunlight
Çünkü hiç güneş ışığı olmayacak
If I lose you, baby
Ya seni kaybedersem bebeğim
There’ll be no clear skies
Açık gökyüzü olmayacak
If I lose you, baby
Ya seni kaybedersem bebeğim
Just like the clouds
Sadece bulutlar gibi
My eyes will do the same, if you walk away
Gözlerim aynen yürüyecek, eğer uzaklaşırsan
Everyday it’ll rain, rain, ra-a-a-ain
Her gün yağmur yağacak, yağmur yağacak, raa-aa-ain


I’ll never be your mother’s favorite
Asla senin annenin favorisi olmayacağım
Your daddy can’t even look me in the eye
Baban gözümün içine bakamıyor bile.
Ooh, if I was in their shoes, I’d be doing the same thing
Ooh, eğer onların yerinde olsaydım, aynı şeyi yapardım.
Sayin’ “There goes my little girl
“Benim küçük kızım gidiyor” demek
Walkin’ with that troublesome guy”
Bu zahmetli adamın peşinden gitme


But they’re just afraid of something they can’t understand
Ama onlar sadece anlayamadıkları bir şeyden korkuyorlar
Ooh, but little darlin’ watch me change their minds
Ooh, ama küçük canım beni izle
Yeah for you I’ll try, I’ll try, I’ll try, I’ll try
Evet senin için deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim
I’ll pick up these broken pieces ’til I’m bleeding
Ben bu kırık parçaları alacağım
If that’ll make you mine
Eğer bu benimkini yaparsa


‘Cause there’ll be no sunlight
Çünkü hiç güneş ışığı olmayacak
If I lose you, baby
Ya seni kaybedersem bebeğim
There’ll be no clear skies
Açık gökyüzü olmayacak
If I lose you, baby
Ya seni kaybedersem bebeğim
Just like the clouds
Sadece bulutlar gibi
My eyes will do the same, if you walk away
Gözlerim aynen yürüyecek, eğer uzaklaşırsan
Everyday it’ll rain, rain, ra-a-a-ain
Her gün yağmur yağacak, yağmur yağacak, raa-aa-ain


Oh, don’t you say (don’t you say) goodbye (goodbye),
Oh, deme, deme, güle güle (güle güle),
Don’t you say (don’t you say) goodbye (goodbye)
Söyleme (hoşçakalın)
I’ll pick up these broken pieces ’til I’m bleeding
Ben bu kırık parçaları alacağım
If that’ll make it right
Eğer bu doğru yaparsa


‘Cause there’ll be no sunlight
Çünkü hiç güneş ışığı olmayacak
If I lose you, baby
Ya seni kaybedersem bebeğim
There’ll be no clear skies
Açık gökyüzü olmayacak
If I lose you, baby
Ya seni kaybedersem bebeğim
And just like the clouds
Ve sadece bulutlar gibi
My eyes will do the same, if you walk away
Gözlerim aynen yürüyecek, eğer uzaklaşırsan
Everyday it’ll rain, rain, ra-a-a-ain
Her gün yağmur yağacak, yağmur yağacak, raa-aa-ain

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/brunomars/itwillrain.html