Lovato, Demi - Wouldn’t Change A Thing

[Demi (Joe):]
[Yarım (Joe):]
It’s like, he doesn’t hear a word I say
Sanki bir kelimeyi duymuyormuş gibi
His mind is somewhere far away
Aklı uzak bir yerdedir
And I don’t know how to get there
Ve oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum
It’s like all he wants is to chill out
Onun istediği gibi, rahatlamak
(She’s way too serious)
(Çok ciddi)
Makes me wanna pull all my hair out
Bütün saçlarımı çıkarmamı istiyor.
(She’s always in a rush and interrupting)
(Her zaman acele ve kesintiye uğruyor)
Like he doesn’t even care
Sanki umurunda bile değil
(Like she doesn’t even care)
(Onun umurunda bile değil)


[Demi + Joe:]
[Yarım + Joe:]
You, me
Sen ben
We’re face to face
Yüz yüze
But we don’t see eye to eye
Ama göze bakmıyoruz


Like fire and rain (like fire and rain)
Yangın ve yağmur gibi (yangın ve yağmur gibi)
You can drive me insane (You can drive me insane)
Beni deli edebilirsin (Beni deli edebilirsin)
But I can’t stay mad at you for anything
Ama sana her şey için kızgın kalamam.
We’re Venus and Mars (Venus and Mars)
Biz Venüs ve Mars’ız (Venüs ve Mars)
We’re like different stars (like different stars)
Farklı yıldızlar gibiyiz (farklı yıldızlar gibi)
But you’re the harmony to every song I sing
Ama şarkı söylediğim her şarkıya uyuyorsun
And I wouldn’t change a thing
Ve ben bir şeyi değiştirmezdim


[Joe:]
[Joe:]
She’s always trying to save the day
O her zaman günü kurtarmaya çalışıyor.
Just wanna let my music play
Sadece müziğimi oynatmak istiyorum
She’s all or nothing
O ya hep ya hiç
But my feelings never change
Ama hislerim asla değişmez
[Demi (Joe:)]
[Yarım (Joe :)]
Why does he try to read my mind?
Neden aklımı okumayı deniyor?
(I try to read her mind)
(Fikrini okumayı deniyorum)
It’s not good to psychoanalyze
Psikanalize iyi değil
(She tries to pick a fight to get attention)
(Dikkat çekmek için kavga çıkarmaya çalışır)
That’s what all of my friends say
Bütün arkadaşlarım öyle diyor
(That’s what all of my friends say)
(Bütün arkadaşlarım öyle diyor ki)


[Demi + Joe:]
[Yarım + Joe:]
You, me
Sen ben
We’re face to face
Yüz yüze
But we don’t see eye to eye
Ama göze bakmıyoruz


Like fire and rain (like fire and rain)
Yangın ve yağmur gibi (yangın ve yağmur gibi)
You can drive me insane (You can drive me insane)
Beni deli edebilirsin (Beni deli edebilirsin)
But I can’t stay mad at you for anything
Ama sana her şey için kızgın kalamam.
We’re Venus and Mars (Venus and Mars)
Biz Venüs ve Mars’ız (Venüs ve Mars)
We’re like different stars (like different stars)
Farklı yıldızlar gibiyiz (farklı yıldızlar gibi)
But you’re the harmony to every song I sing
Ama şarkı söylediğim her şarkıya uyuyorsun
And I wouldn’t change a thing
Ve ben bir şeyi değiştirmezdim


[J:] When I’m yes, she’s no
[J:] Evet dediğimde, hayır
[D:] When I hold on, he just lets go
[D:] Tuttuğumda, sadece gidelim
[J + D:] We’re perfectly imperfect
[J + D:] Mükemmel kusurluyuz
But I wouldn’t change a thing, no
Ama ben bir şeyi değiştirmeyeceğim, hayır


Like fire and rain (Like fire and rain)
Yangın ve yağmur gibi (yangın ve yağmur gibi)
You can drive me insane (You can drive me insane)
Beni deli edebilirsin (Beni deli edebilirsin)
But I can’t stay mad at you for anything
Ama sana her şey için kızgın kalamam.
We’re Venus and Mars (Venus and Mars)
Biz Venüs ve Mars’ız (Venüs ve Mars)
We’re like different stars (like different stars)
Farklı yıldızlar gibiyiz (farklı yıldızlar gibi)
But you’re the harmony to every song I sing
Ama şarkı söylediğim her şarkıya uyuyorsun
And I wouldn’t change a thing
Ve ben bir şeyi değiştirmezdim


But I can’t stay mad at you for anything
Ama sana her şey için kızgın kalamam.
We’re Venus and Mars (Venus and Mars)
Biz Venüs ve Mars’ız (Venüs ve Mars)
We’re like different stars (like different stars)
Farklı yıldızlar gibiyiz (farklı yıldızlar gibi)
But you’re the harmony to every song I sing
Ama şarkı söylediğim her şarkıya uyuyorsun
And I wouldn’t change a
Ve ben değişmezdim
Wouldn’t change a thing
Bir şeyi değiştirmez

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/demilovato/wouldntchangeathing.html