Lovato, Demi - Who’s That Boy (Remix)

[Dev:]
[Dev:]
I wanna get you by yourself
Seni kendim almak istiyorum
Yeah, have you to myself
Evet, kendime mi bak
I don’t need nobody else
Başka kimseye ihtiyacım yok
Don’t want nobody else
Kimseyi istemiyorum
He’s special, I know
O özel, biliyorum
His smile, it glows
Gülüşü, parlıyor
He’s perfect, it shows
O mükemmel, gösterir


Let’s go!
Hadi gidelim!


[Demi Lovato:]
[Demi Lovato:]
I’ve been starin’ at ya
Sana bakıyorum.
And I could do it all night
Ve bütün gece yapabilirim.
You’re looking like an angel
Bir melek gibi görünüyorsun
With that kind of body needs a spotlight
Bu tür bir vücut ile bir spot ışığa ihtiyaç duyar


Ain’t nobody know your name
Adını kimse bilmiyor
But looking like you do could be famous
Ama senin gibi görünmek ünlü olabilir
I could see us making ways
Bizi yollardan görebilirdim
From the back of the club
Kulübün arkasından
To a bed in the shade
Gölgede bir yatağa
Now…
Şimdi …


I don’t know who you are
Kim olduğunu bilmiyorum
But you look like a star
Ama sen bir yıldıza benziyorsun
And everybody here be thinkin’
Ve herkes burada titriyor
Who’s that boy?
Bu çocuk kim?
Wanna take you home
Seni eve götürmek istiyorum
And get you all alone
Ve seni yalnız bırakıyorum
And everybody here is thinkin’
Ve herkes burada titriyor
Who’s that boy?
Bu çocuk kim?
Oh, he got me
Oh, beni yakaladı
No, I’ve never seen,
Hayır, daha önce hiç görmedim.
No one like him
Onun gibi kimse yok
Damn, he’s everything
Lanet olsun, o herşey
Girls, they want him
Kızlar, onu istiyorlar
Guys, they wanna be
Çocuklar, olmak isterler
Who’s that boy, who’s that boy
O çocuk kim, o çocuk kim?


[Demi Lovato:]
[Demi Lovato:]
You could say that I’m distracted
Dikkatimi dağıttığımı söyleyebilirsin
But ah you got me so attracted
Ama sen beni çok etkiledin
But boy I’ll tell you what the fact is
Ama oğlum sana gerçekliğin ne olduğunu söyleyeceğim
Is no one else in this room
Bu odada başka kimse yok mu
Looking like like you, you, do
Senin gibi görünüyorsun


Ain’t nobody know your name
Adını kimse bilmiyor
But looking like you do could be famous
Ama senin gibi görünmek ünlü olabilir
I could see us making way
Bizi yoldan çıkarken görebiliyordum
From the back of the club
Kulübün arkasından
To a bed in the shade
Gölgede bir yatağa


Now I don’t know who you are
Şimdi kim olduğunu bilmiyorum
But you look like a star
Ama sen bir yıldıza benziyorsun
And everybody here be thinkin’
Ve herkes burada titriyor
Who’s that boy?
Bu çocuk kim?
Wanna take you home
Seni eve götürmek istiyorum
And get you all alone
Ve seni yalnız bırakıyorum
And everybody here is thinkin’
Ve herkes burada titriyor
Who’s that boy?
Bu çocuk kim?


Oh, he got me
Oh, beni yakaladı
No, I’ve never seen,
Hayır, daha önce hiç görmedim.
No one like him
Onun gibi kimse yok
Damn, he’s everything
Lanet olsun, o herşey
Girls, they want him
Kızlar, onu istiyorlar
Guys, they wanna be
Çocuklar, olmak isterler


[Iggy Azalea:]
[Iggy Azalea:]
You be on the internet, thirsty, prolly worse in person
İnternette, susuz, şahsen daha kötü durumda olursun
Down payment for a car, I dropped that on a Birkin
Bir araba için peşinat, bir Birkin üzerinde düşürdüm
You don’t sit in VIP ’cause you ain’t no important person
VIP’de oturmuyorsunuz çünkü önemli bir insan değilsiniz.
The money wrapped around my mind like a turban (Who’s that boy, who’s that boy)
Aklıma türban gibi sarılıyorum (Kim o çocuk, o çocuk kim?)
Iggy got them pop titties but that ass on that urban (Who’s that boy, who’s that boy)
Iggy onları pop titties aldım ama o şehirdeki kıçı (Kim o çocuk, o çocuk kim)
If I told you what I’m worth, you would throw up (Everybody in the club turn around sayin’)
Sana neye değer olduğumu söylesem, kusurdun (Kulüpteki herkes çevirin)
So have my money on time before I show up (Who’s that, who’s that)
Öyleyse, paramı göstermeden önce zamanımı harcayacağım (Kim o, kim o)
I’m drinking PJ on a PJ in my PJs (Beautiful boy with them big brown eyes, tell me)
PJ’lerimdeki PJ’yi içiyorum (Onları büyük kahverengi gözlü güzel çocuk, söyle bana)
Thinking money 25/8, no free days (Who’s that, who’s that)
25/8 para düşüyor, boş günler yok (Kim bu, kim o)
If your girl dumb body, I recruit them
Kızın aptal bedeniyse, onları işe alırım
They ask me who you do it for, me say they youth them
Bana kimin için yaptığını soruyorlar, genç olduklarını söyle
Damn right, I like the life I live
Lanet olsun, yaşadığım hayatı seviyorum
Who else you know that slay like Iggz
Iggz gibi öldüren başka kim bilir
You lil’… (bitch)
Seni özledin … (kaltak)


[Dev:]
[Dev:]
I got my eyes on this boy
Bu çocuğa göz kulak oldum
Can’t get him off my mind
Onu aklımdan çıkaramıyorum
He’s one of a kind
O bir çeşit
The cherry to my pie
Kirazım için kiraz
I just wanna get him close
Sadece onu yakınlaştırmak istiyorum
Wanna make him mine
Onu benim yapmak istiyorum
Come hold my hand and dance away the night (Dance away the night)
Gel elimi tut ve geceyi dans et (geceden dans et)
Give me the green light
Bana yeşil ışık ver
Kiss my lips
Dudaklarımı öp
Who’s that boy watching my hips?
O çocuğun kalçalarımı izleyen kim?
I-I I wanna know who you are
II Kim olduğunu bilmek istiyorum
My name is Dev and you can be my star
Benim adım Dev ve sen benim yıldızım olabilirsin


[Demi Lovato:]
[Demi Lovato:]
I don’t know who you are
Kim olduğunu bilmiyorum
But you look like a star
Ama sen bir yıldıza benziyorsun
And everybody here be thinkin’
Ve herkes burada titriyor
Who’s that boy?
Bu çocuk kim?
Wanna take you home
Seni eve götürmek istiyorum
And get you all alone
Ve seni yalnız bırakıyorum
And everybody here is thinkin’
Ve herkes burada titriyor
Who’s that boy?
Bu çocuk kim?


Oh, he got me
Oh, beni yakaladı
No, I’ve never seen,
Hayır, daha önce hiç görmedim.
No one like him
Onun gibi kimse yok
Damn, he’s everything
Lanet olsun, o herşey
Girls, they want him
Kızlar, onu istiyorlar
Guys, they wanna be
Çocuklar, olmak isterler
Who’s that boy, who’s that boy
O çocuk kim, o çocuk kim?


Who’s that boy, who’s that boy
O çocuk kim, o çocuk kim?
Tell me who’s that (boy)
Bana kim olduğunu söyle (oğlum)
Who’s that (boy)
Bu kim?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/demilovato/whosthatboyremix.html