Lovato, Demi - What To Do

Tell me what to do about you
Bana ne yapacağımı söyle
I already know I can see in your eyes
Zaten biliyorum senin gözlerinde görebiliyorum
When you’re selling the truth
Gerçeği satıyorsan
‘Cause it’s been a long time coming
Çünkü uzun zaman oldu
So where you running to?
Nereye koşuyorsun?
Tell me what to do about you
Bana ne yapacağımı söyle


You got your way of speaking
Konuşma tarzın var
Even the air you’re breathing
Nefes aldığın hava bile
You could be anything
Her şey olabilirdin
But you don’t know what to believe in
Ama neye inanacağını bilmiyorsun
You got the world before you
Dünyayı senden önce aldın
If I could only show you
Sadece sana gösterirsem
But you don’t know what to do
Ama ne yapacağını bilmiyorsun


Tell me what to do about you
Bana ne yapacağımı söyle
Something on your mind
Aklında bir şey var
Baby all of the time
Her zaman bebek
You could bring down a room
Bir odayı yıkabilirsin
Oh yeah
Ah evet
This day has a long time coming
Bu gün çoktan gelecek
I say it’s nothing new
Ben yeni bir şey değil diyorum
Tell me what to do about you
Bana ne yapacağımı söyle


You got your way of speaking
Konuşma tarzın var
Even the air you’re breathing
Nefes aldığın hava bile
You could be anything
Her şey olabilirdin
But you don’t know what to believe in
Ama neye inanacağını bilmiyorsun
You’ve got the world before you
Dünya senden önce var
If I could only show you
Sadece sana gösterirsem
But you don’t know what to do
Ama ne yapacağını bilmiyorsun


You think about it
Bunun hakkında düşün
Can you ever change?
Hiç değişebilir misin?
Finish what you started
Başladığın işi bitir
Make me want to stay
Kalmama izin ver
Tired of conversation
Konuşma bıktınız
Show me something real
Bana gerçek bir şey göster
Find out what your part is
Parçanın ne olduğunu öğren.
Play it how you feel
Nasıl hissettiğini oyna


Tell me what to do, about you
Bana ne yapacağımı söyle, senin hakkında
Is there anyway, anything I can say
Her neyse, söyleyebileceğim bir şey var mı
Won’t break us in two
Bizi ikiye bölmeyecek
‘Cause it’s been a long time coming
Çünkü uzun zaman oldu
I can’t stop loving you
Seni sevmekten duramıyorum
Tell me what to do about you
Bana ne yapacağımı söyle


You got your way of speaking
Konuşma tarzın var
Even the air you’re breathing
Nefes aldığın hava bile
You could be anything
Her şey olabilirdin
But you don’t know what to believe in
Ama neye inanacağını bilmiyorsun
You’ve got the world before you
Dünya senden önce var
If I could only show you
Sadece sana gösterirsem
But you don’t know what to do
Ama ne yapacağını bilmiyorsun
Oooh
Oooh
You could be anything
Her şey olabilirdin
But you don’t know what to believe in
Ama neye inanacağını bilmiyorsun
World before you
Senden önce dünya
Show you
Göstereceğim
But you don’t know what to do
Ama ne yapacağını bilmiyorsun
Yeah
Evet

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/demilovato/whattodo.html