Louise, Emma - Pontoon

Dip my head
Kafamı eğ
In the water
Suda
Feel my thoughts
Düşüncelerimi hisset
Wash over me, over me
Üstümde beni yıka


And I’m ready for disaster
Ve ben felaket için hazırım
I see you standing
Seni ayakta görmek
Over me, over me
Benim üzerimde


And I’m ready for disaster
Ve ben felaket için hazırım
I see you standing
Seni ayakta görmek
Over me, over me
Benim üzerimde


And I never meant to be the girl who broke your heart
Ve ben asla kalbini kıran kız olmak istemedim
I know I’ve been bad and did you wrong
Kötü olduğumu biliyorum ve yanlış yaptın
And now I’m all alone
Ve şimdi tek başımayım
Never meant to be your stepping stone
Asla senin basamak taşın demek istemedim
So lay with me now I’ll tell you how it went
Şimdi benimle yatıyorsun nasıl gittiğini anlatacağım
All the thoughts that were running through my head
Kafamın içinden geçen tüm düşünceler
I’m a little bit overwhelmed
Biraz bunaldım
Forgive me if I try to ask you for help
Sana yardım etmeyi denediğimde beni affet


I’m wrong
hatalıyım
I’m wrong, wrong, wrong
Yanılıyor, yanlış, yanlış


And my body
Ve vücudum
Feels your anger
Öfkenizi hissediyor
Like a fire
Ateş gibi
Burning deep burning deep
Derin yanan derin yanan


I’ve been foolish
Aptal oldum
Like a child
Bir çocuk gibi
I hear them laughing
Onları gülüyorsun
Over me, over me
Benim üzerimde

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmalouise/pontoon.html