Louise, Emma - Bugs

Lay me down in the grass, let the bugs take my mind, build a home with my thoughts.
Beni çimlere bırak, böceklerin aklımı almasına izin ver, düşüncelerimle bir ev inşa et.
And they’ll build me a house,
Ve bana bir ev kuracaklar
I don’t mind if it’s small all I need is a room with a roof and four walls.
Tek ihtiyacım olan küçük bir şey çatı ve dört duvarlı bir oda.


And I know its not much, I don’t have much.
Ve onun çok olmadığını biliyorum, fazla bir şeyim yok.
Would you stay here? would you stay here?
Burada kalır mısın? burada kalır mısın
And I know its not much, I don’t have much
Ve onun çok olmadığını biliyorum, fazla yok
Would you stay here?
Burada kalır mısın?
Would you stay here?
Burada kalır mısın?
Would you stay here with just my love, with just my love?
Sadece sevgimle, aşkımla burada kalır mısın?
With just my oh oh oh…
Sadece benim oh oh oh ile …


And we’ll pack what we own, we won’t leave much behind but a note and a few footprints on the road.
Ve sahip olduğumuz şeyi toplayacağız, çok geride bırakmayacağız ama bir not ve yolda birkaç ayak izi.
And our friends don’t have to know,
Ve arkadaşlarımızın bilmesi gerekmiyor.
Cause we want what we got and we need what we want in this box we call home.
Çünkü elimizde olanı istiyoruz ve eve çağırdığımız bu kutuda istediğimiz şeye ihtiyacımız var.


And I know its not much, I don’t have much.
Ve onun çok olmadığını biliyorum, fazla bir şeyim yok.
Would you stay here? would you stay here?
Burada kalır mısın? burada kalır mısın
And I know its not much, I don’t have much.
Ve onun çok olmadığını biliyorum, fazla bir şeyim yok.
Would you stay here?
Burada kalır mısın?
Would you stay here?
Burada kalır mısın?
Would you stay here with just my love, with just my love?
Sadece sevgimle, aşkımla burada kalır mısın?
With just my oh oh oh…
Sadece benim oh oh oh ile …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmalouise/bugs.html