Louise, Emma - Boy

You’ve got sparks
Kıvılcımların var
It’s not enough and we make time
Bu yeterli değil ve zaman alıyoruz
Speaking sheets
Konuşma sayfaları
And closed doors to dull out words, whoa
Ve kelimeleri kapatan kapalı kapılar, whoa


But all you do is lay around
Ama tek yaptığın etrafta yatıyor
Spending time
Zaman harcamak
Smoking cigarettes
Sigara içilen sigaralar
Boy you know your heart’s so big
Oğlan biliyorsun kalbinin çok büyük
And you could love
Ve sen aşka olabilirsin
Give it all you got
Aldığın her şeyi ver
Sitting in clouds of smoke
Duman bulutları içinde oturuyor
Waiting all alone
Tek başına bekliyorum
Why?
Niye ya?
Talking to me on the phone
Telefonda benimle konuşmak
When you’re feeling low
Kendini hissettiğin zaman


We made plans
Planlar yaptık
But you don’t see them keeping space
Ama onları yer tutmuyorsunuz
And open eyes and empty minds
Ve açık gözler ve boş beyinler
You’re not anywhere, whoa
Sen hiçbir yerde değilsin, whoa


But all you do is lay around
Ama tek yaptığın etrafta yatıyor
Spending time
Zaman harcamak
Smoking cigarettes
Sigara içilen sigaralar
Boy you know your heart’s so big
Oğlan biliyorsun kalbinin çok büyük
And you could love
Ve sen aşka olabilirsin
Give it all you got
Aldığın her şeyi ver
Sitting in clouds of smoke
Duman bulutları içinde oturuyor
Waiting all alone
Tek başına bekliyorum
Why?
Niye ya?
Talking to me on the phone
Telefonda benimle konuşmak
When you’re feeling low
Kendini hissettiğin zaman


Fill your lungs, waiting, waiting
Ciğerlerini doldur, bekle, bekle
Fill your lungs, waiting, waiting, for yourself
Ciğerlerini doldur, bekle, bekle, kendin için


But all you do is lay around
Ama tek yaptığın etrafta yatıyor
Spending time
Zaman harcamak
Smoking cigarettes
Sigara içilen sigaralar
Boy you know your heart’s so big
Oğlan biliyorsun kalbinin çok büyük
And you could love
Ve sen aşka olabilirsin
Give it all you got
Aldığın her şeyi ver
Sitting in clouds of smoke
Duman bulutları içinde oturuyor
Waiting all alone
Tek başına bekliyorum
Why?
Niye ya?
Talking to me on the phone
Telefonda benimle konuşmak
When you’re feeling low
Kendini hissettiğin zaman

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmalouise/boy.html