Lambert, Adam - Wonderful

So it would appear
Yani ortaya çıkar
I left my heart here
Kalbimi burada bıraktım
And it would be fair to say
Ve söylemek adil olur
I’ve been swept away
Süpürüldüm
So move in right along
Yani sağa doğru ilerleyin
For you I wrote this song
Senin için bu şarkıyı yazdım
If I’m a fool
Ben bir aptalım
So this fool will never be with you
Yani bu aptal seninle asla olmayacak
Oh yeh I know
Ah yeh biliyorum


For just when I thought that we could make it
Sadece bunu yapabileceğimizi düşündüğümde
Realty strikes me down
Realty beni vurur


For I dont want tomorrow
Çünkü yarın istemiyorum
Just give me some today
Bana bugün biraz ver
I’ll be on first train back home to yesterday
Dün eve ilk trende olacağım
Yesterday
Dün
To yesterday
Dün için


Leave me on the hell
Beni cehennemde bırak
For 50 years
50 yıldır
Dancing there
Orada dans etmek
Leave me where you will
Beni nerede bırakacaksın
I’m very well
çok iyiyim


You are
Sen
Wonderful
Olağanüstü
Oh yes you are
Oh evet sen


You are the star
Sen yıldızsın
Yes you are
Evet öylesin
Yes you are
Evet öylesin
You are the star
Sen yıldızsın


So keep well
Yani iyi ol
And travel safe
Ve güvenli seyahat


You are
Sen
Wonderful
Olağanüstü

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/wonderful.html