Lambert, Adam - Think

Think, think
Düşün düşün
Think about what you tryna do to me, yeah
Bana ne yapmaya çalıştığını düşün, evet
Think
düşünmek
That your mind gon’ let yourself be free
Zihnin kendini özgür bırak.


Let’s go back to school, back
Hadi okula geri dönelim
Let’s go way on back when
Ne zaman geri gidelim
I didn’t even know ya
Ben bile bilmiyordum
Couldn’t be too much more than 10
10’dan çok fazla olamaz
I ain’t no psychiatrist, no doctor with degree
Ben psikiyatrist değilim, derece doktor yok
It don’t take too much IQ to see what you do to me, yeah
Bana ne yaptığını görmek çok fazla almıyor, evet


Think, think
Düşün düşün
Think about what you tryna do to me, yeah
Bana ne yapmaya çalıştığını düşün, evet
Think, think
Düşün düşün
That your mind gon’ let yourself be free
Zihnin kendini özgür bırak.
Oh freedom, freedom, freedom
Oh özgürlük, özgürlük, özgürlük
Oh freedom
Oh özgürlük
Now freedom, freedom, freedom
Şimdi özgürlük, özgürlük, özgürlük
Oh freedom
Oh özgürlük


There ain’t nothing you could ask, I could answer you but I won’t
Sorulabilecek bir şey yok, sana cevap verebilirim ama yapmayacağım
I was gonna change but not if you keep doing things I don’t
Değişecektim ama yapmaya devam edersen
Hey, think about what you tryna do to me
Hey, bana ne yapmaya çalıştığını düşün.
Baby, think, that your mind gon’ let yourself be free
Bebeğim, düşüncen, aklının özgür olmasına izin ver.
You can walk around every day playing games and taking score
Her gün oyun oynayarak ve puan alarak yürüyebilirsiniz
Tryna make other people lose their minds, well I’ll be careful, don’t lose yours, yeah
Başkalarının aklını yitirmesini sağlamaya çalış, iyi olurum, seninkini kaybetme, evet


Think, think
Düşün düşün
Think about what you tryna do to me, yeah
Bana ne yapmaya çalıştığını düşün, evet
Oh yeah, think
Oh evet, düşün
That your mind gon’ let yourself be free
Zihnin kendini özgür bırak.
You need me and I need you
Bana ihtiyacın var ve sana ihtiyacım var
Without each other, there ain’t nothing people can’t do
Birbirimiz olmadan, insanların yapamadıkları bir şey yok
Oh yeah
Ah evet
Think about it, baby, what you tryna do to me?
Düşün, bebeğim, bana ne yapıyorsun?
To the bone now, think about it right now, yeah
Kemiğe şimdi, şu an düşün, evet
Oh freedom, freedom, freedom
Oh özgürlük, özgürlük, özgürlük
Oh freedom
Oh özgürlük
Now freedom, freedom, freedom
Şimdi özgürlük, özgürlük, özgürlük
Oh freedom
Oh özgürlük


Yeah, think about it
Evet, düşün
You think about it
Bunun hakkında düşün
There ain’t nothing you could ask, I could answer you but I won’t
Sorulabilecek bir şey yok, sana cevap verebilirim ama yapmayacağım
I was gonna change but not if you keep doing things I don’t
Değişecektim ama yapmaya devam edersen
Hey, think about what you tryna do to me
Hey, bana ne yapmaya çalıştığını düşün.
Baby, think, let your mind gon’ let yourself be free
Bebeğim, düşün, aklını serbest bırak.


You need me and I need you
Bana ihtiyacın var ve sana ihtiyacım var
Without each other, there ain’t nothing people can’t do
Birbirimiz olmadan, insanların yapamadıkları bir şey yok
Oh freedom, freedom, freedom
Oh özgürlük, özgürlük, özgürlük
Oh freedom
Oh özgürlük
Now freedom, freedom, freedom
Şimdi özgürlük, özgürlük, özgürlük
Oh freedom
Oh özgürlük
Oh freedom, freedom, freedom
Oh özgürlük, özgürlük, özgürlük
Freedom
özgürlük
Freedom, freedom, freedom
Özgürlük, özgürlük, özgürlük
Freedom
özgürlük

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/think.html