Lambert, Adam - There I Said It

You say you want the truth, but you can’t take it
Doğruyu istediğini söylüyorsun, ama onu alamazsın.
So I give you lies
Ben de sana yalan söylüyorum
I give you lies
Sana yalan söylüyorum
You say you want the best, but you destroy it
En iyisini istediğini söylüyorsun, ama onu yok ettin.
So I keep it inside
Ben de onu içeride tutarım
I keep it inside
Bende saklıyorum


I tell you something
Sana bir şey söyleyeyim
It’s a double-edged sword you’re giving
Verdiğin iki ucu keskin bir kılıç
And I can’t see the truth in living
Ve gerçekleri yaşarken göremiyorum
When we hide behind a wall of fear
Bir korku duvarının arkasına saklandığımızda
And you don’t see it
Ve sen görmüyorsun
It’s a twisted dream you believe in
İnantığın bükülmüş bir rüya.
And what’s the use in pretending?
Ve rol yapmadaki kullanım nedir?
Let’s make the smoke and mirrors disappear
Dumanı ve aynaları yok edelim


So there I said it
Yani ben söyledim
And I won’t apologize to you anymore
Ve artık senden özür dilemem
Cause I’m a grown-ass man
Çünkü ben yetişkin bir adamım
And I won’t live again
Ve tekrar yaşamayacağım
And I’m sick and tired of living in your shadow
Ve ben senin gölgende yaşamaktan bıktım ve yoruldum
So there I said it
Yani ben söyledim
No, I won’t apologize to you anymore
Hayır, artık senden özür dilemem
Cause I’m a grown-ass man
Çünkü ben yetişkin bir adamım
And I don’t understand
Ve ben anlamıyorum
Why I should be living in the shadows
Neden gölgelerde yaşamam gerekiyor?
So there I said it
Yani ben söyledim


You wanna hear my voice, my mind, my demons
Sesimi, aklımı, şeytanlarımı duymak istiyorsun
But not too much
Ama çok fazla değil
Or you’ll give up
Yoksa pes edersin


I tell you something
Sana bir şey söyleyeyim
It’s a double-edged sword you’re giving
Verdiğin iki ucu keskin bir kılıç
And I can’t see the truth in living
Ve gerçekleri yaşarken göremiyorum
When we hide behind a wall of fear
Bir korku duvarının arkasına saklandığımızda
And you don’t see it
Ve sen görmüyorsun
It’s a twisted dream you believe in
İnantığın bükülmüş bir rüya.
And what’s the use in pretending?
Ve rol yapmadaki kullanım nedir?
Let’s make the smoke and mirrors disappear
Dumanı ve aynaları yok edelim


So there I said it
Yani ben söyledim
And I won’t apologize to you anymore
Ve artık senden özür dilemem
Cause I’m a grown-ass man
Çünkü ben yetişkin bir adamım
And I won’t live again
Ve tekrar yaşamayacağım
And I’m sick and tired of living in your shadow
Ve ben senin gölgende yaşamaktan bıktım ve yoruldum
So there I said it
Yani ben söyledim
No, I won’t apologize to you anymore
Hayır, artık senden özür dilemem
Cause I’m a grown-ass man
Çünkü ben yetişkin bir adamım
And I don’t understand
Ve ben anlamıyorum
Why I should be living in the shadows
Neden gölgelerde yaşamam gerekiyor?
So there I said it
Yani ben söyledim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/thereisaidit.html