Lambert, Adam - Strut

I want to start a revolution
Bir devrim başlatmak istiyorum
A type of personal solution
Bir tür kişisel çözüm
We all have got our own pollution
Hepimizin kendi kirliliğimiz var.
It’s all about the execution
Her şey infazla ilgili.


You got something to say
Söyleyecek bir şeyin var.
Your hands are tied
Ellerin bağlı
Open your mouth, open it wide
Ağzını aç, geniş aç
Let the freedom begin
Özgürlük başlasın
Get on the floor, just let it drop
Yere yat, bırak düşsün
Don’t it feel good, don’t it feel hot?
Kendini iyi hissetme, kendini sıcak hissetme?
Feel the fire within
İçindeki ateşi hisset


I wanna see you strut (strut, strut)
Seni görmek istiyorum dikme (dikme, dikme)
C’mon walk for me
Hadi benim için yürü
Strut (strut, strut)
Dikme (dikme, dikme)
How you wanna be
Nasıl olmak istiyorsun


Everybody’s looking for some love
Herkes biraz sevgi arıyor
But they don’t know
Ama bilmiyorlar
How to let it all hang out
Her şey takılsın nasıl
And that’s why they’re solo (solo, solo)
İşte bu yüzden yalnız (yalnız, yalnız)
Don’t wanna be solo (solo, solo)
Yalnız kalmak istemiyorum (yalnız, yalnız)
Don’t wanna be solo
Yalnız kalmak istemiyorum


We’re a complicated nation
Biz karmaşık bir milletiz
And now we’re in a situation
Ve şimdi bir durumdayız
Let’s take a make-believe vacation
Haydi tatile çıkalım
And get yourself some validation
Ve kendinize biraz doğrulama alın


You got something to say
Söyleyecek bir şeyin var.
Your hands are tied
Ellerin bağlı
Open your mouth, open it wide
Ağzını aç, geniş aç
Let the freedom begin
Özgürlük başlasın
Get on the floor, just let it drive
Yere git, sadece sürsün
Don’t it feel good, don’t it feel hot?
Kendini iyi hissetme, kendini sıcak hissetme?
Feel the fire within
İçindeki ateşi hisset


I wanna see you strut (strut, strut)
Seni görmek istiyorum dikme (dikme, dikme)
C’mon walk for me
Hadi benim için yürü
Strut (strut, strut)
Dikme (dikme, dikme)
How you wanna be
Nasıl olmak istiyorsun


Everybody’s lookin’ for some love
Herkes aşk için bakıyor
But they don’t know
Ama bilmiyorlar
How to let it all hang out
Her şey takılsın nasıl
And that’s why they’re solo (solo, solo)
İşte bu yüzden yalnız (yalnız, yalnız)
Don’t wanna be solo (solo, solo)
Yalnız kalmak istemiyorum (yalnız, yalnız)
Don’t wanna be solo
Yalnız kalmak istemiyorum


I’ll be your mirror
Senin aynanın olacağım
Darling, let your hair down
Sevgilim, saçlarını bırak
Show me what you’re working with and let me see you
Ne ile çalıştığını göster ve seni göreyim
Strut (strut, strut), strut (strut, strut)
Dikme (dikme, dikme), dikme (dikme, dikme)
How you wanna be
Nasıl olmak istiyorsun


Everybody’s lookin’ for some love
Herkes aşk için bakıyor
But they don’t know
Ama bilmiyorlar
How to let it all hang out
Her şey takılsın nasıl
And that’s why they’re solo (solo, solo)
İşte bu yüzden yalnız (yalnız, yalnız)
Don’t wanna be solo (solo, solo)
Yalnız kalmak istemiyorum (yalnız, yalnız)
Don’t wanna be solo
Yalnız kalmak istemiyorum


Strut for me and show me what you’re working with
Benim için yürü ve bana ne ile çalıştığını göster
Strut for me and show me what you’re working with
Benim için yürü ve bana ne ile çalıştığını göster

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/strut.html