Lambert, Adam - Sacrifice

Tie up my hands tonight
Bu gece ellerimi bağla
Don’t let me go
Gitmeme izin verme
Binding my eyes from sight
Gözlerimi görüşten bağladım
Binding my soul
Ruhumu bağladım
Take hold of me
Beni tut
Take hold of me
Beni tut
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Throw bones on the fire
Ateşte kemikleri atın
Throw down control
Aşağı atma kontrolü
Laying down the law
Yasayı yıkmak
Lay me down slow
Beni yavaşlat
Take hold of me
Beni tut
Take hold of me
Beni tut
I give myself unto thee
Kendimi sana veriyorum
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
I’m your one and only sacrifice
Ben senin tek ve tek kurbanım
I’m your one and only sacrifice
Ben senin tek ve tek kurbanım
Binding my soul
Ruhumu bağladım
Don’t let me go
Gitmeme izin verme
I’m your one and only sacrifice
Ben senin tek ve tek kurbanım
Don’t let me go
Gitmeme izin verme
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban
Sacrifice
Kurban

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/sacrifice.html