Lambert, Adam - Runnin’

Steel to my trembling lips,
Çelik titreyen dudaklarıma,
How did the night ever get like this?
Gece nasıl böyle geçti?
One shot and the whiskey goes down, down, down
Bir atış ve viski aşağı, aşağı, aşağı gider
Bottom of the bottle hits
Şişenin vuruşları
Waking up my mind as I throw a fit
Zinde kaldığım için aklımı uyandırmak
The breakin’ is takin’ me down, down, down
“Beni aşağı, aşağı, aşağı çekmek”


My heart’s beating faster, I know what I’m after.
Kalbim daha hızlı atıyor, neyin peşinde olduğumu biliyorum.
I’ve been standing here my whole life,
Tüm hayatım boyunca burada durdum.
Everything I’ve seen twice, now it’s time I realize
İki kere gördüğüm her şey, şimdi anladığım kadarıyla
It’s spinnin’ back around now, on this road I’m crawling
Şu an dönüyor, bu yolda ben sürünüyorum
Save me cause I’m falling, now I can’t seem to breathe right
Beni koruyalım, düşüyorum, şimdi sağ nefes alamıyorum
Cause I keep runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Çünkü koşmaya devam ediyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum
Runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Koş, koş, koş, koş
Runnin’ from my heart.
Kalbimden kaç.


‘Round and around I’d go, addicted to the numb
‘Yuvarlak ve etrafta uyuşmuş, uyuşmuş
Living in the cold
Soğukta yaşamak
The higher, the lower the down, down, down
Daha yüksek, aşağı aşağı, aşağı, aşağı
Sick of being tired and sick of waiting
Yorgun ve hasta bekleyen hasta
For another kind of fix
Başka bir düzeltme türü için
The damage is damning me down, down, down
Hasar beni aşağı, aşağı, aşağı lanetliyor


My heart’s beating faster, I know what I’m after.
Kalbim daha hızlı atıyor, neyin peşinde olduğumu biliyorum.
I’ve been standing here my whole life,
Tüm hayatım boyunca burada durdum.
Everything I’ve seen twice, now it’s time I realize
İki kere gördüğüm her şey, şimdi anladığım kadarıyla
It’s spinning back around now, on this road I’m crawling
Şimdi dönüyor, bu yolda ben sürünüyorum
Save me cause I’m falling, now I can’t seem to breathe right
Beni koruyalım, düşüyorum, şimdi sağ nefes alamıyorum
Cause I keep runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Çünkü koşmaya devam ediyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum
Runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Koş, koş, koş, koş
Runnin’ from my heart.
Kalbimden kaç.


Woah ohhhhh,
Woah ohhhhh,
I’m coming alive.
Ben canlı oluyorum.
Woah ohhhhh,
Woah ohhhhh,
Wake up now and live oh!
Şimdi uyan ve yaşa!


Woah ohhhhh,
Woah ohhhhh,
I’m coming alive.
Ben canlı oluyorum.
A life that’s always been a dream,
Her zaman bir rüya olan bir hayat,
Wake up now and live oh!
Şimdi uyan ve yaşa!


I’ve been standing here my whole life,
Tüm hayatım boyunca burada durdum.
My heart’s beating faster, I know what I’m after.
Kalbim daha hızlı atıyor, neyin peşinde olduğumu biliyorum.


I’ve been standing here my whole life,
Tüm hayatım boyunca burada durdum.
Everything I’ve seen twice, now it’s time I realize
İki kere gördüğüm her şey, şimdi anladığım kadarıyla
It’s spinning back around now, on this road I’m crawling
Şimdi dönüyor, bu yolda ben sürünüyorum
Save me cause I’m falling, now I can’t seem to breathe right
Beni koruyalım, düşüyorum, şimdi sağ nefes alamıyorum
Cause I keep runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Çünkü koşmaya devam ediyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum
Runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Koş, koş, koş, koş
Runnin’ from my heart.
Kalbimden kaç.


Cause I keep runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Çünkü koşmaya devam ediyorum, koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum
Runnin’, runnin’, runnin’, runnin’
Koş, koş, koş, koş
Runnin’ from my heart.
Kalbimden kaç.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/runnin.html