Lambert, Adam - Pop Goes The Camera

I got drive so I’ll survive in Hollywood where I will thrive
Sürüş yaptım, böylece Hollywood’da hayatta kalacağım.
I’ll arrive I’ll take a dive into the pool into the hive
Geleceğim, havuza bir dalış yapacağım.
I won’t break I’m what it takes I’ll make my mark like an earthquake
Kırmayacağım ben ne gerekiyorsa, ben bir deprem gibi markamı yapacağım
Raise the stakes I’m wide awake be in your sight ’til your head aches
Uyanıklığınızı artırın uyanık olun, başınızı ağrıyacak
Fascination, saturation
Fascination, doygunluk
Stars are just like us
Yıldızlar bizim gibi
Validation, exploitation
Doğrulama, sömürü
All cause a big fuss
Hepsi büyük bir yaygara neden olur
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes of fame
On beş dakika şöhret
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes of fame
On beş dakika şöhret
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes of fame
On beş dakika şöhret
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi
Cross promotion, cross the ocean, I’ll make bank off their devotion
Çapraz terfi, okyanusu çaprazla, bağlılıklarından banka açacağım
Drink the potions cause commotions got them feeling strong emotions
İksirleri içirin, çünkü komediler onlara güçlü duyguları hissettirir
I’ll inspire they’ll admire, won’t turn on me cause i got fire
Hayran olacağına ilham vereceğim, yanmayacağım çünkü ateşim var
Fame expires, I’ll retire but I’ll hold on down to the wire
Şöhret sona erdi, ben emekli olacağım ama telin üzerinde duracağım
Fascination, saturation
Fascination, doygunluk
Stars are just like us
Yıldızlar bizim gibi
Validation, exploitation
Doğrulama, sömürü
All cause a big fuss
Hepsi büyük bir yaygara neden olur
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes of fame
On beş dakika şöhret
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi
Look at me, look at me in a magazine
Bana bak, bir dergide bana bak
Look at me, look at me in a magazine
Bana bak, bir dergide bana bak
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi
I’ve been told each flash steals your soul
Her flaşın ruhunu çaldığı söylendi.
Every celebrity knows
Her ünlü bilir
Fame takes it’s toll
Şöhret bunu alır
Fascination, saturation
Fascination, doygunluk
Stars are just like us
Yıldızlar bizim gibi
Validation, exploitation
Doğrulama, sömürü
All cause a big fuss
Hepsi büyük bir yaygara neden olur
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes of fame
On beş dakika şöhret
Pop, pop goes the camera
Pop, pop kamera gider
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi
Look at me, look at me in a magazine
Bana bak, bir dergide bana bak
Look at me, look at me in a magazine
Bana bak, bir dergide bana bak
Fifteen minutes right now
On beş dakika şimdi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/popgoesthecamera.html