Lambert, Adam - Pick U Up

Jumpin’ out the window
Pencereden dışarı sıçramak
Movin’ on, groovin’ on
Movin ‘üzerinde, üzerinde groovin’
Which way will the wind blow?
Rüzgar hangi yöne patlayacak?
We can’t be wrong, so say “So long”
Yanılıyor olamayız, “Çok uzun” deyin
Imma pick you up, Imma pick you up
Imma seni al, Imma seni al
Whatcha tryin’ to say to me?
Ne demek istiyorsun bana?
Catch the train at 2, what you try’na do?
Trende 2’yi yakala, ne yapmalısın?
Are you gonna play with me?
Benimle oynayacak mısın?


[Chorus:]
[Koro:]
All my life, I’ve been waiting
Hayatım boyunca bekliyorum
Pass my time, procrastinating now
Zamanımı geçir, şimdi erteleme
It’s a trip, Imma flip
Bu bir yolculuk, Imma flip
And flash right through the scene
Ve sahnenin tam ortasına gelin
Can’t you see what I mean?
Ne demek istediğimi görmüyor musun?


Breaking through the boundaries
Sınırları aşmak
Rollin’ on, strollin’ on
Rolling, devam et
They won’t ever find me
Beni asla bulamayacaklar
After all, we’ll have a ball
Sonuçta, bir topumuz olacak
Imma pick you up, Imma pick u up
Imma seni al, Imma al
We’re gonna see where we can go
Nereye gidebileceğimizi göreceğiz.
This is how I live, this is what I give
Ben böyle yaşıyorum, verdiğim şey bu
And you’re the one I want to know
Ve bilmek istediğim sensin.


[Chorus:]
[Koro:]
All my life, I’ve been waiting
Hayatım boyunca bekliyorum
Pass my time, procrastinating now
Zamanımı geçir, şimdi erteleme
It’s a trip, Imma flip
Bu bir yolculuk, Imma flip
And flash right through the scene
Ve sahnenin tam ortasına gelin
Can’t you see what I mean?
Ne demek istediğimi görmüyor musun?


Tiny minded two-toned suckers
Küçük fikirli iki tonlu enayiler
Same old faces make me shudder
Aynı eski yüzler beni titriyor
Countless times I’ve screamed oh brother!
Sayısız kez çığlık aman kardeşim!
Where are you? I need someone to be my lover… !
Neredesin? Sevgilim olmak için birine ihtiyacım var …!


[Chorus:]
[Koro:]
All my life, I’ve been waiting
Hayatım boyunca bekliyorum
Pass my time, procrastinating now
Zamanımı geçir, şimdi erteleme
It’s a trip, Imma flip
Bu bir yolculuk, Imma flip
And flash right through the scene
Ve sahnenin tam ortasına gelin
Can’t you see what I mean?
Ne demek istediğimi görmüyor musun?


It’s a trip, Imma flip
Bu bir yolculuk, Imma flip
And flash right through the scene
Ve sahnenin tam ortasına gelin
Can’t you see what I mean… ?
Ne demek istediğimi anlayamıyor musun?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/pickuup.html