Lambert, Adam - Light Falls Away

Goodbye my friends
Hoşçakalın dostlarım
So long
Çok uzun
Light falls away
Işık düşüyor
Gone another day
Başka bir gün geçti


So long my friends
Çok uzun arkadaşlarım
Goodbye, this is not the end
Güle güle, bu son değil.
Tomorrow
Yarın
Yeah
Evet


We’ll go higher than we
Bizden daha yükseğe gideceğiz
We’ve been
Biz olduk
I won’t leave no
Hayır bırakmayacağım
Not a thing
Bir şey değil
For the home swim
Ev yüzmek için


For it’s always been, somewhere in between
Çünkü her zaman oldu, arada bir yerde
Light falls away
Işık düşüyor
And it’s easy to see, hope in our dreams
Görmek kolay, hayallerimizde umut


So don’t let me, sleep to long
Öyleyse izin ver, uzun uyu
For I, don’t want to miss a thing, with you
Senin için, bir şeyi özlemek istemiyorum, seninle


We’ll go higher than we
Bizden daha yükseğe gideceğiz
We’ve been
Biz olduk
I won’t leave no
Hayır bırakmayacağım
Not a thing
Bir şey değil
For the home swim
Ev yüzmek için
We’ll go higher than we
Bizden daha yükseğe gideceğiz
We’ve been
Biz olduk
I won’t leave no
Hayır bırakmayacağım
Not a thing
Bir şey değil
For the home swim
Ev yüzmek için


For it’s always been, somewhere in between
Çünkü her zaman oldu, arada bir yerde
Light falls away
Işık düşüyor
And it’s easy to see, hope in our dreams
Görmek kolay, hayallerimizde umut


Night, my friends
Gece, arkadaşlarım
Tomorrow will start again
Yarın tekrar başlayacak
At first light
İlk ışıkta

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/lightfallsaway.html