Lambert, Adam - If I Had You

So I got my boots on,
Bu yüzden botlarımı açtım.
Got the right amount of leather
Doğru miktarda deri aldım
And I’m doing me up with a black colored liner
Ve beni siyah renkli bir astarla yapıyorum
And I’m working my strut but I know it don’t matter
Ve benim dikme çalışıyorum ama farketmiyorum
All we need in this world is some love
Bu dünyada ihtiyacımız olan tek şey sevgi


There’s a thin line ‘tween the dark side,
Karanlık tarafın arasında ince bir çizgi var.
And the light side, baby tonight
Ve ışık tarafı, bu gece bebeğim
It’s a struggle, gotta rumble, tryin’a find it
Bu bir mücadele, gıdıklama, onu bulmaya çalış.


[Chorus:]
[Koro:]
But if I had you,
Ama ben sana sahip olsaydım
That would be the only thing I’d ever need
Bu ihtiyacım olan tek şey olurdu.
Yeah if I had you,
Evet, sana sahip olsaydım
The money, fame and fortune never could compete
Para, şöhret ve servet asla rekabet edemez
If I had you,
Eğer sana sahip olsaydım,
Life would be a party, it’d be ecstasy
Hayat bir parti olurdu, ecstasy olur
Yeah, if I had you
Evet, eğer ben olsaydım
Y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
Yyyy-sen yyyyy-sen yyyyy-sen
If I had you
Eğer sana sahip olsaydım


From New York to LA getting high, rock and rolling
New York’tan LA’ya, kayaya ve yuvarlanmaya kadar
Get a room trash it up ’til it’s ten in the morning
Bir odayı topla, sabah saat onunda.
Girls in stripper heels, boys rolling in Maserati’s
Striptizci topuklu kızlar, Maserati inişli çıkışlı çocuklar
What they need in this world is some love
Bu dünyada ihtiyaç duydukları şey aşktır
There’s a thin line ‘tween the wild time,
Vahşi zaman arasında ince bir çizgi var.
And a flat-line, baby tonight
Ve bu akşam düz bir bebek
It’s a struggle gotta rumble, tryin’a find it
Bir mücadele olmalı, onu bulmaya çalışın.


[Chorus:]
[Koro:]
But if I had you,
Ama ben sana sahip olsaydım
That would be the only thing I’d ever need
Bu ihtiyacım olan tek şey olurdu.
Yeah if I had you,
Evet, sana sahip olsaydım
The money, fame and fortune never could compete
Para, şöhret ve servet asla rekabet edemez
If I had you,
Eğer sana sahip olsaydım,
Life would be a party, it’d be ecstasy
Hayat bir parti olurdu, ecstasy olur
Yeah, if I had you
Evet, eğer ben olsaydım
Y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
Yyyy-sen yyyyy-sen yyyyy-sen
If I had-
Eğer olsaydım-


The flashing of the lights
Işıkların yanıp sönmesi
It might feel so good
Çok iyi hissettirebilir
But I got you stuck on my mind, yeah
Ama aklıma takıldım, evet
The fashion and the stage, it might get me high
Moda ve sahne, beni yüksek bulabilir
But it don’t mean a thing tonight
Ama bu gece bir şey demek istemiyor.


That would be the only thing I’d ever need
Bu ihtiyacım olan tek şey olurdu.
Yeah if I had you,
Evet, sana sahip olsaydım
The money, fame and fortune never could compete
Para, şöhret ve servet asla rekabet edemez
If I had you,
Eğer sana sahip olsaydım,
Life would be a party it’d be ecstasy
Hayat bir parti olur, ecstasy olur
Yeah if I had you
Eğer olsaydım sana
Y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
Yyyy-sen yyyyy-sen yyyyy-sen
If I had you
Eğer sana sahip olsaydım


That would be the only thing I’d ever need
Bu ihtiyacım olan tek şey olurdu.
Yeah if I had you,
Evet, sana sahip olsaydım
The money, fame and fortune never could compete
Para, şöhret ve servet asla rekabet edemez
(Never could compete with you)
(Seninle asla rekabet edemez)
If I had you, life would be a party, it’d be ecstasy
Eğer sana sahip olsaydım hayat bir parti olurdu, ecstasy olur
(It’d be ecstasy with you)
(Seninle ecstasy olur)
Yeah if I had you
Eğer olsaydım sana
Y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
Yyyy-sen yyyyy-sen yyyyy-sen
If I had you.
Eğer sana sahip olsaydım.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/ifihadyou.html