Lambert, Adam - Ghost Town

Died last night in my dreams
Dün gece rüyamda öldü
Walking the streets
Sokaklarda yürümek
Of some old ghost town
Bazı eski hayalet kasaba
I tried to believe
İnanmaya çalıştım
In God and James Dean
Tanrı ve James Dean’de
But Hollywood sold out
Ama Hollywood satıldı


Saw all of the saints
Tüm azizleri gördüm
Lock up the gates
Kapıları kilitle
I could not enter
Giremedim
Walked into the flames
Alevlere doğru yürüdüm
Called out your name
İsminizi verdi
But there was no answer
Ama cevap yoktu


And now I know my heart is a ghost town
Ve şimdi biliyorum kalbim hayalet bir şehir
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba


Died last night in my dreams
Dün gece rüyamda öldü
All the machines
Tüm makineleri
Had been disconnected
Bağlantısı kesilmişti
Time was thrown at the wind
Rüzgarda zaman atıldı
And all of my friends
Ve tüm arkadaşlarım
Had been disaffected
Uygunsuz davrandı


Now, I’m searching for trust
Şimdi, güven aradım
In a city of rust
Pas bir şehirde
A city of vampires
Vampirler şehri
Tonight, Elvis is dead
Bu gece, Elvis öldü.
And everyone’s spread
Ve herkesin yaydığı
And love is a satire
Ve aşk bir hiciv


And now I know my heart is a ghost town
Ve şimdi biliyorum kalbim hayalet bir şehir
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba


There’s no one left in the world
Dünyada kimse kalmadı
I’m gunslingin’
Ben silahlıyım
[Regular version:] Don’t give a fuck if I go
[Düzenli versiyon:] Gidersem sikme
[Music video version:] Don’t give a damn if I go
[Müzik video versiyonu:] Gidersem lanetleme
Down, down, down
Aşağı aşağı aşağı
I got a voice in my head that keeps singing
Kafamda şarkı söyleyen bir sesim var.
Oh, my heart is a ghost town
Oh, kalbim hayalet kasaba


My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba
Oh, my heart is a ghost town
Oh, kalbim hayalet kasaba
(Said, my heart)
(Said, kalbim)
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba
My heart is a ghost town
Kalbim hayalet kasaba

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/ghosttown.html