Lambert, Adam - Fields

I don’t know the reason
Sebebini bilmiyorum
Let’s just make a choice
Hadi sadece bir seçim yapalım
Let’s throw out the caution
Dikkatimizi fırlatalım
Just want hear voice
Sadece duymak sesini duymak


So walk me through
O yüzden bana doğru yürü
Back through the fields
Alanlara geri dönün
When I walked down
Aşağı indiğimde
That road I find
Bulduğum yol
I already know
Ben zaten biliyorum
On with the show
Gösteri ile
If there’s a God
Eğer bir tanrı varsa
Then God only knows
Sonra Tanrı sadece bilir
Walk me back through
Beni geri yürü
Fields I knew
Bildiğim alanlar


So when
Öyleyse ne zaman
Like when we believed
Biz inandığımız zamanki gibi
A moment in time
Zamanında bir an
When we shined
Ne zaman biz parladı
So walk me through
O yüzden bana doğru yürü
Back through the fields
Alanlara geri dönün
Oh take me home
Beni eve götür
Back to the fields
Alanlara geri dön
Erase the dream
Rüyayı sil
Rewrite the scene
Sahneyi yeniden yaz
If there’s a God,
Eğer bir Tanrı varsa,
Then God only knows
Sonra Tanrı sadece bilir
What we should know
Bilmemiz gerekenler
On with the show
Gösteri ile


Ohh, ooaahh,
Ohh, Ooaahh,
Ooaahh, oaah,
Ooaahh, oaah,
Oaaaooahh, oaaooaahhoahh,
Oaaaooahh, oaaooaahhoahh,
Ooaahah, oooahh,
Ooaahah, oooahh,
Oaaah, oaaah,
Oaaah, oaaah,
Oaahahhaa, oaaahhhh,
Oaahahhaa, oaaahhhh,
Oaaaaahh, oaaahh,
Oaaaaahh, oaaahh,
Oaaahhahhahh
Oaaahhahhahh

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/fields.html