Lambert, Adam - Down The Rabbit Hole

Break out all the mechanical
Bütün mekanik parçaları söndür
Step right up to the freaky and tangible
Çılgın ve somut bir işe doğru adım at
Hands uncuffed, take the leash on this animal
Elleri kelepçeli, bu hayvana tasma almak
If it’s getting hyphy hit me with a night stick
Eğer hipofi oluyorsa beni bir gece sopayla vurursun
Slip right into your stripper shoes
Sıyırıcı ayakkabılarınıza doğru kaydırın
Roll the dice, I got snake eyes and déjà vu
Zarları yuvarla, yılan gözlerim ve déjà vu
Poppin off, fire melted with bally-hoo?
Poppy off, bally-hoo ile erimiş ateş?
Tune in (tune in)
Ayarla (ayar)
Turn on (turn on)
Aç (aç)
Drop out
Bırakmak


Going down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı inmek
Get away from all we know
Bildiğimiz her şeyden uzaklaş
Come on, follow
Hadi takip et
Come on and follow me
Gel ve beni takip et
Going down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı inmek
Even hoes and gigolos
Hatta çapalar ve gigoloslar
Come on, follow
Hadi takip et
Come on and follow me
Gel ve beni takip et


Quick slow high or low
Hızlı yavaş yüksek veya düşük
You’re never gonna know for sure
Asla kesin olarak bilmeyeceksin
See in stereo
Stereoda görün
Down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı


Catnip and honey, teatime and all over town
Catnip ve bal, çay saati ve kasabanın her yerinde
(all over town, all over town)
(şehrin her yerinde, tüm kasabada)
houses of candy, build ‘em up and then burn them down
şeker evleri, onları inşa et ve sonra onları yak
(burn em down, just burn em down)
(onları yak, sadece onları yak.)
it melts in your face and not in your arm?
yüzünde erir ve kolunda değil mi?
It starts in the bass and it ends in the crystal ball
Basta başlıyor ve kristal kürede bitiyor


Going down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı inmek
Get away from all we know
Bildiğimiz her şeyden uzaklaş
Come on, follow
Hadi takip et
Come on and follow me
Gel ve beni takip et
Going down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı inmek
Even hoes and gigolos
Hatta çapalar ve gigoloslar
Come on, follow
Hadi takip et
Come on and follow me
Gel ve beni takip et


Disco rodeo
Disko rodeo
My kaleidoscope
Kaleydoskop
Cleopatra knows
Kleopatra bilir
What’s down the rabbit hole
Tavşan deliğinin nesi var?


Going down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı inmek
Get away from all we know
Bildiğimiz her şeyden uzaklaş
Come on, follow
Hadi takip et
Come on and follow me
Gel ve beni takip et
Going down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı inmek
Even hoes and gigolos
Hatta çapalar ve gigoloslar
Come on, follow
Hadi takip et
Come on and follow me
Gel ve beni takip et


Quick slow high or low
Hızlı yavaş yüksek veya düşük
You’re never gonna know for sure
Asla kesin olarak bilmeyeceksin
See in stereo
Stereoda görün
Down the rabbit hole
Tavşan deliğinden aşağı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/downtherabbithole.html