Lambert, Adam - Cuckoo

Feels like I’m having a meltdown
Bir erime yaşıyorum gibi geliyor
It feels like I’m losing control
Kontrolünü kaybediyormuşum gibi geliyor
They tell me I’m a danger to myself
Bana kendim için bir tehlike olduğumu söylüyorlar
Now the crazy train is ready to roll, oh!
Şimdi çılgın tren yuvarlanmaya hazır!


Walk that walk
Yürü yürü
Like you don’t give a fuck
Bir bok vermediğin gibi
You got a right to turn it up and get down
Açma ve yere düşme hakkın var.
Electric shock, no I can’t get enough
Elektrik çarpması, hayır yeteri kadar alamıyorum
‘Cause tonight we’re taking over the town, hey
Çünkü bu gece kasabayı ele geçiriyoruz, hey


[Chorus:]
[Koro:]
I wanna lose my mind, like a maniac
Zihnimi kaybetmek istiyorum, bir manyak gibi
And cross the line, never looking back
Ve çizgiyi geç, asla arkana bakma
We’re on the loose, getting crazy
Gittikçe, deliriyoruz
And we’ve gone cuckoo
Ve biz guguklu gidiyoruz
Gonna party ’til they take us away
Bizi götürmeleri için parti yapacaklar.


I’m swinging off of my hinges
Menteşelerimden sallanıyorum
I’m cocked and I’m ready to go
Ben eğlendim ve gitmeye hazırım
Go on and pack up your thingses
Devam et ve eşyalarını topla
And the crazy train is ready to roll, oh!
Ve çılgın tren yuvarlanmaya hazır, oh!


Walk that walk
Yürü yürü
Like you don’t give a fuck
Bir bok vermediğin gibi
You got a right to turn it up and get down
Açma ve yere düşme hakkın var.
Electric shock, no I can’t get enough
Elektrik çarpması, hayır yeteri kadar alamıyorum
‘Cause tonight we’re taking over the town, hey
Çünkü bu gece kasabayı ele geçiriyoruz, hey


[Chorus:]
[Koro:]
I wanna lose my mind, like a maniac
Zihnimi kaybetmek istiyorum, bir manyak gibi
And cross the line, never looking back
Ve çizgiyi geç, asla arkana bakma
We’re on the loose, getting crazy
Gittikçe, deliriyoruz
And we’ve gone cuckoo
Ve biz guguklu gidiyoruz
Gonna party ’til they take us away
Bizi götürmeleri için parti yapacaklar.


[Bridge:]
[Köprü:]
Lose my mind!
Aklımı kaybettim!
I’m gonna lose my mind!
Aklımı kaybedeceğim!
Gonna get out of this straight jacket, whoa
Bu düz ceketden çıkacaksın, whoa
(Cuckoo)
(Guguk)
Gonna get out of this straight jacket, whoa
Bu düz ceketden çıkacaksın, whoa
Yeah!
Evet!


[Chorus:]
[Koro:]
I wanna lose my mind, like a maniac
Zihnimi kaybetmek istiyorum, bir manyak gibi
And cross the line, never looking back
Ve çizgiyi geç, asla arkana bakma
We’re on the loose, getting crazy
Gittikçe, deliriyoruz
And we’ve gone cuckoo
Ve biz guguklu gidiyoruz
Gonna party ’til they take us away
Bizi götürmeleri için parti yapacaklar.
(Lose my mind, gonna lose my mind, lose my mind)
(Aklımı kaybet, aklımı kaybedeceğim, aklımı kaybedeceğim)
Gonna party ’til they take us away
Bizi götürmeleri için parti yapacaklar.
(Lose my mind, gonna lose my mind)
(Aklımı kaybet, aklımı kaybedeceğim)
Yeah, gonna party ’til they take us away
Evet, bizi götürmelerine izin verecekler.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/cuckoo.html