Lambert, Adam - By The Rules

You are my lover
Sen benim sevgilimsin
My lava flow
Lav akıntım
Burn like no other
Başka hiç yokmuş gibi
Right through the core
Çekirdekten
Just like the constellations, we shine
Takımyıldızları gibi, parlıyoruz
No wreck or ruin, our planets align
Enkaz ya da harabe yok, gezegenlerimiz hizalansın


The tide and the moon yeah
Gelgit ve ay evet
You pull like the sea
Deniz gibi çekiyorsun
In waves I can feel ya
Dalgalarda seni hissedebiliyorum
You’re My ecstasy
Benim ecstasy sensin
The lamb and the lion
Kuzu ve aslan
We lay down in peace.
Huzur içinde uzanıyoruz.
Like air to the fire
Ateşe hava gibi
I need you to breathe
Nefes almanı istiyorum


By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
Let nature have it’s way
Doğanın yolu olsun
Predator and prey
Yırtıcı ve av
That’s the way we’re made
Yaptığımız yol buydu
So by the rules
Yani kurallara göre
By the rules
Kurallara göre
By the rules
Kurallara göre


After the thunder
Gökten sonra
Must come the rain
Yağmur yağmalı
After our beautiful karma
Güzel karmalarımızdan sonra
Must come the pain
Acı gelmeli
Just like the constellations, we fade
Takımyıldızları gibi, biz soluyoruz
As blades of sunlight send, send night away
Güneş ışığı bıçakları göndermek, gece göndermek


The tide and the moon yeah
Gelgit ve ay evet
You pull like the sea
Deniz gibi çekiyorsun
In waves I can feel ya
Dalgalarda seni hissedebiliyorum
You’re My ecstasy
Benim ecstasy sensin
The lamb and the lion
Kuzu ve aslan
We lay down in peace.
Huzur içinde uzanıyoruz.
Like air to the fire
Ateşe hava gibi
I need you to breathe
Nefes almanı istiyorum


By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
Let nature have it’s way
Doğanın yolu olsun
Predator and prey
Yırtıcı ve av
That’s the way we’re made
Yaptığımız yol buydu
So by the rules
Yani kurallara göre
By the rules
Kurallara göre
By the rules, ouhououou…
Kurallara göre, o zaman …


By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
By the rules I play
Oynadığım kurallara göre
Let nature have it’s way
Doğanın yolu olsun
Predator and prey
Yırtıcı ve av
That’s the way we’re made
Yaptığımız yol buydu
So by the rules
Yani kurallara göre
By the rules
Kurallara göre
By the rules, ouhououou…
Kurallara göre, o zaman …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamlambert/bytherules.html