Ivy Adara - Lies

I see you pretending the way you cover up your scars
Yara izlerini örtbas etme şeklini görüyorsun
But broken parts are just another part of who we are
Ama kırık parçalar, kim olduğumuzun sadece bir parçası.
Stop worrying about everything that you can’t control
Kontrol edemediğiniz her şey için endişelenmeyi bırakın
And fall in love with the things you still hate the most
Ve hala en çok nefret ettiğin şeylere aşık ol


We call got insecurities
Biz güvensizlik diyoruz
But you don’t have to change a thing
Ama bir şeyi değiştirmek zorunda değilsin
Your body is a work of art
Vücudun bir sanat eseri
Your colors make you who you are
Senin renklerin seni kim yaptı?


You know you don’t have to close your eyes
Gözlerini kapatmak zorunda olmadığını biliyorsun.
To all those things you wish that you could have
Sahip olabileceğin tüm bu şeylere
You don’t ever have to cover who you are inside
İçinde kim olduğunu örtmek zorunda değilsin
‘Cause that’s where your pretty lies
Çünkü orası çok güzel yalanların.
Underneath your pretty lies
Güzel yalanların altında


The way some people look at you being ethical, see
Bazı insanların size etik olarak bakma şekli, bkz.
There’s beauty in who you are even if they don’t agree
Katılmamış olsalar bile kim olduğun güzelliği var.
Still you ask yourself why don’t they like me, why I gotta change
Hala kendine neden sormuyorlar, neden değişmeliyim
And you pray that one day all these voices in your head will fade
Ve dua et ki bir gün kafandaki tüm sesler sönecek


We call got insecurities
Biz güvensizlik diyoruz
But you don’t have to change a thing
Ama bir şeyi değiştirmek zorunda değilsin
Your body is a work of art
Vücudun bir sanat eseri
You’re worth more than you think you are
Düşündüğünden daha değerlisin.


You know you don’t have to close your eyes
Gözlerini kapatmak zorunda olmadığını biliyorsun.
To all those things you wish that you could have
Sahip olabileceğin tüm bu şeylere
You don’t ever have to cover who you are inside
İçinde kim olduğunu örtmek zorunda değilsin
‘Cause that’s where your pretty lies
Çünkü orası çok güzel yalanların.
Underneath your pretty lies
Güzel yalanların altında


Your pretty lies
Güzel yalanların


You know you don’t have to close your eyes
Gözlerini kapatmak zorunda olmadığını biliyorsun.
To all those things you wish that you could have
Sahip olabileceğin tüm bu şeylere
You don’t ever have to cover who you are inside
İçinde kim olduğunu örtmek zorunda değilsin
‘Cause that’s where your pretty lies
Çünkü orası çok güzel yalanların.
Underneath your pretty lies
Güzel yalanların altında

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ivyadara/lies.html