Ivy Adara - Famous

One day we’ll all be famous
Bir gün hepimiz ünlü olacağız
They’ll be knowing what our name is
İsmimizin ne olduğunu bilecekler.
Driving them fast cars
Hızlı arabaları sürmek
Swiping them gold cards
Altın kartlarını kaydırarak
Bring us the check we’ll pay this
Bize bunu ödeyeceğimiz çeki getir
Whatever the price of fame is
Şöhretin fiyatı ne olursa olsun
Baby, we gon’ be famous, famous
Bebeğim ünlü olacağız


I got it made, gonna top the charts
Yaptım, çizelgeleri toplayacak
Be the Hollywood sign be a big star
Hollywood burcu ol büyük bir yıldız ol
Legacy, on the boulevard
Legacy, Bulvarı üzerinde
Take another picture, give a little more
Başka bir fotoğraf çek, biraz daha ver.
No stress just gotta make myself
Hiçbir stres kendim yapmamalı
Be a best seller waiting on a shelf
Bir rafta bekleyen en iyi satıcı ol
I say it’ll be worth it when I can do it my way every day
Her gün yoluma geldiğimde buna değeceğini söylüyorum


Just wanna call out the haters
Sadece hainleri çağırmak istiyorum
On a Kanye basis with fierceness
Kanlı temele dayanan
So we wouldn’t have to care
Yani umursamayız
‘Bout what they say anymore
‘Artık ne diyorlar


One day we’ll all be famous
Bir gün hepimiz ünlü olacağız
They’ll be knowing what our name is
İsmimizin ne olduğunu bilecekler.
Driving them fast cars
Hızlı arabaları sürmek
Swiping them gold cards
Altın kartlarını kaydırarak
Bring us the check we’ll pay this
Bize bunu ödeyeceğimiz çeki getir
Whatever the price of fame is
Şöhretin fiyatı ne olursa olsun
Baby, we gon’ be famous, famous
Bebeğim ünlü olacağız


I got it made, followers 10 mil
Anladım, takipçiler 10 mil
But as I turn around ain’t nobody being real
Ama arkanı dönerken kimsenin gerçek olmadığı
All the pain, hidden between thrills
Heyecanlar arasında gizlenmiş tüm acı
Feelin’ so busy I forget how I feel
Feelin ‘çok meşgul hissediyorum nasıl hissettiğimi
We can take it slow, just post another photo
Yavaşça alabiliriz, sadece başka bir fotoğraf göndeririz
We’ll be raking in the likes like it makes us feel alright, right?
Kendimizi iyi hissettiriyor gibi beğeniriz, değil mi?


Hashtagging blessings on blessings
Bereket kutsayan nimet
And only stressing ’bout filters
Ve sadece ‘nötr filtreleri vurgulamak
Hash bragging endless vacations
Hash palavra sonsuz sonu tatiller
And quote inspirations
Ve alıntı ilham
I thought I was me but I’m just combinations
Ben bendim sanıyordum ama sadece kombinasyonlarım
‘Cause who wants to be themselves
Çünkü kim kendileri olmak ister
When you can be someone else?
Başka biri olabileceğin zaman?


One day we’ll all be famous
Bir gün hepimiz ünlü olacağız
They’ll be knowing what our name is
İsmimizin ne olduğunu bilecekler.
Driving them fast cars
Hızlı arabaları sürmek
Swiping them gold cards
Altın kartlarını kaydırarak
Bring us the check we’ll pay this
Bize bunu ödeyeceğimiz çeki getir
Whatever the price of fame is
Şöhretin fiyatı ne olursa olsun
Baby, we gon’ be famous, famous
Bebeğim ünlü olacağız
One day we’ll all be famous
Bir gün hepimiz ünlü olacağız
They’ll be knowing what our name is
İsmimizin ne olduğunu bilecekler.
Driving them fast cars
Hızlı arabaları sürmek
Swiping them gold cards
Altın kartlarını kaydırarak
Bring us the check we’ll pay this
Bize bunu ödeyeceğimiz çeki getir
Whatever the price of fame is
Şöhretin fiyatı ne olursa olsun
Baby, we gon’ be famous, famous
Bebeğim ünlü olacağız

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ivyadara/famous.html