Imagine Dragons - Bad Liar

Oh, hush, my dear, it’s been a difficult year
Ah, sus canım, zor bir yıl oldu.
And terrors don’t prey on innocent victims
Ve terörler masum kurbanları avlamıyor
Trust me, darlin’, trust me, darlin’
Güven bana, sevgilim, güven bana, sevgilim


It’s been a loveless year, I’m a man of three fears
Sevgisiz bir yıl oldu, üç korkudan bir adamım
Integrity, faith and crocodile tears
Bütünlük, inanç ve timsah gözyaşları
Trust me, darlin’, trust me, darlin’
Güven bana, sevgilim, güven bana, sevgilim


So look me in the eyes, tell me what you see
Gözlerimin içine bak, ne gördüğünü söyle
Perfect paradise tearing at the seams
Dikişlerde yırtılma mükemmel cennet
I wish I could escape, I don’t wanna fake
Keşke kaçabilseydim, sahte olmak istemiyorum
I wish I could erase it, make your heart believe
Keşke onu silmeyi, kalbinin inandırabilseydim


But I’m a bad liar, bad liar
Ama ben kötü bir yalancıyım, kötü yalancıyım
Now you know, now you know
Şimdi biliyorsun, şimdi biliyorsun
I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü yalancıyım
Now you know, you’re free to go
Şimdi biliyorsun, gitmekte özgürsün


All my dreams never mean one thing
Bütün hayallerim asla bir şey ifade etmiyor
Does happiness lie in a diamond ring?
Elmas halkada mutluluk mu var?
Oh, I’ve been askin’ for
Oh, ben ‘için sordum
Oh, I’ve been askin’ for problems
Oh, problemler için uğraşıyorum
Problems, problems
Problemler, problemler


I wage my war on the world inside
İçimdeki dünyaya savaşımı verdim
I take my gun to the enemy’s side
Silahımı düşman tarafına alıyorum
Oh, I’ve been askin’ for (trust me, darlin’)
Oh, ben de (güven bana, sevgilim)
Oh, I’ve been askin’ for (trust me, darlin’) problems
Oh, ben (güven bana, sevgilim) sorunları için aradım
Problems, problems
Problemler, problemler


So look me in the eyes, tell me what you see
Gözlerimin içine bak, ne gördüğünü söyle
Perfect paradise tearing at the seams
Dikişlerde yırtılma mükemmel cennet
I wish I could escape, I don’t wanna fake
Keşke kaçabilseydim, sahte olmak istemiyorum
I wish I could erase it, make your heart believe
Keşke onu silmeyi, kalbinin inandırabilseydim


But I’m a bad liar, bad liar
Ama ben kötü bir yalancıyım, kötü yalancıyım
Now you know, now you know
Şimdi biliyorsun, şimdi biliyorsun
I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü yalancıyım
Now you know, you’re free to go
Şimdi biliyorsun, gitmekte özgürsün


I can’t breathe, I can’t be
Nefes alamıyorum, olamam
I can’t be what you want me to be
Olmamı istediğin şey olamam
Believe me this one time
Bana bu sefer inan
Believe me
İnan bana


I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü yalancıyım
Now you know, now you know
Şimdi biliyorsun, şimdi biliyorsun
I’m a bad liar, bad liar
Ben kötü bir yalancıyım, kötü yalancıyım
Now you know, you’re free to go
Şimdi biliyorsun, gitmekte özgürsün


Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Please believe me
İnan bana lütfen
Please believe me
İnan bana lütfen

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/imaginedragons/badliar.html