Hewitt, Emma - Still Remember You (Stay Forever)

And the fire will never leave us
Ve ateş bizi asla terk etmeyecek
Though the path divides between us
Yol aramızda bölünmüş olsa da
You always had the strength to walk alone
Her zaman yanlız yürümeye gücün vardı


And the quiet hours would haunt you
Ve sessiz saatler seni rahatsız eder
And the wilder winds, they called you
Ve büyücü rüzgarlar, seni aradılar
I almost had the strength to let you go
Neredeyse gitmene izin verecek güce sahiptim.


Why were you falling?
Neden düştün?
Far, far away
Çok çok uzak


I still remember you and those days could not get better
Seni hala hatırlıyorum ve o günler daha iyi olamazdı.
I keep it all, this won’t fade, I’ll never let it
Her şeyi saklıyorum, bu solmayacak, asla izin vermeyeceğim
I know you gave it all so good, I can’t forget it
Bunu çok iyi verdiğini biliyorum, bunu unutamam.
Still lost in you, on that day we’ll stay forever
Hala senin içinde kaybettim, o gün sonsuza kadar kalacağız
Stay forever
Sonsuza kadar kal


And I know that time is speeding
Ve biliyorum ki zaman hızlanıyor
Experiences fleeting
Tecrübeler yaşanıyor
I’d give them all away to bring you home
Seni eve getirmek için hepsini verirdim


Why were you falling?
Neden düştün?
Far, far away
Çok çok uzak


I still remember you and those days could not get better
Seni hala hatırlıyorum ve o günler daha iyi olamazdı.
I keep it all, this won’t fade, I’ll never let it
Her şeyi saklıyorum, bu solmayacak, asla izin vermeyeceğim
I know you gave it all so good, I can’t forget it
Bunu çok iyi verdiğini biliyorum, bunu unutamam.
Still lost in you, on that day we’ll stay forever
Hala senin içinde kaybettim, o gün sonsuza kadar kalacağız
Stay forever
Sonsuza kadar kal
Stay forever
Sonsuza kadar kal


Why were you falling?
Neden düştün?
Far, far away
Çok çok uzak


Forever lost in you and those days could not get better
Sonsuza dek kayboldun ve o günler daha iyi olamazdı.
I keep it all, this won’t fade, I’ll never let it
Her şeyi saklıyorum, bu solmayacak, asla izin vermeyeceğim
I know you gave it all so good, I can’t forget it
Bunu çok iyi verdiğini biliyorum, bunu unutamam.
Still lost in you, on that day we’ll stay forever
Hala senin içinde kaybettim, o gün sonsuza kadar kalacağız
Stay forever (Stay forever)
Sonsuza Kadar Kalmak (Sonsuza Kadar Kalmak)
Stay forever (Stay forever)
Sonsuza Kadar Kalmak (Sonsuza Kadar Kalmak)
Forever lost in you…
Sonsuza dek kayboldun …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmahewitt/stillrememberyoustayforever.html