Hewitt, Emma - Rewind

I see the flashing lights through the pouring rain
Yanan yağmurda yanıp sönen ışıklar görüyorum
I’ve been awake all night now I’m on my feet again
Bütün gece uyanık oldum şimdi tekrar ayaklarımdayım
So many years ago I’ve been down these streets
Yıllar önce bu caddelerde bulundum
And I’m taking my time though I know they’re waiting for me…
Ve zamanımı alıyorum, ama beni beklediklerini biliyorum.


Rewind this for a day
Bunu bir gün için geri sar
Remind me why we changed…
Neden değiştirdiğimizi bana hatırlat.


I got a beat of a drum going through my head
Kafamdan geçen bir davul yendi
I hear it echo on like all those words you said
Söylediğin tüm sözler gibi yankılandığını duydum.
It’s like nothing’s changed and there’s a trick being played on me
Hiçbir şey değişmedi ve bana oynanan bir numara var.
But I’m a lifetime away from where I need to be…
Ama benim ihtiyacım olan yerden bir ömür uzaklığım …


Rewind this for a day
Bunu bir gün için geri sar
Remind me why we changed…
Neden değiştirdiğimizi bana hatırlat.


Rewind this for a day
Bunu bir gün için geri sar
Remind me why we changed…
Neden değiştirdiğimizi bana hatırlat.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmahewitt/rewind.html