Hewitt, Emma - Light (Acoustic Version)

I will stay with you tonight
Bu gece seninle kalacağım
Keep you safe from all you hide
Sakladığın her şeyden korusun
All we were was just a dream
Tek yaptığımız sadece bir rüyaydı.


Here our past is left behind
İşte geçmişimiz geride kaldı
Now our paths are intertwined
Şimdi yollarımız iç içe
All we were and all we’ll be
Tüm olduğumuz ve olacağız


Now…
Şimdi …
I’ll keep it all alight
Her şeyi yanımda tutacağım
When there’s nobody out there
Dışarıda kimse yokken
When you fall beyond the waves
Dalgaların ötesine düştüğünde
I’ll bring you air
Sana hava getireceğim


A thousand lives we’ve lived till now
Şu ana kadar yaşadığımız binlerce can
All this beauty that surrounds
Bütün bu güzelliği çevreleyen
All we were and all we seek
Tüm olduğumuz ve hepimiz aradık


Now…
Şimdi …
I’ll keep it all alight
Her şeyi yanımda tutacağım
When there’s nobody out there
Dışarıda kimse yokken
Make sure you find the way
Yolu bulmak emin olun
When you feel you’re nowhere
Hiçbir yerde olmadığınızı hissettiğinizde


I’ll keep it all alight
Her şeyi yanımda tutacağım
When there’s nobody out there
Dışarıda kimse yokken
When you fall beyond the waves
Dalgaların ötesine düştüğünde
I’ll bring you air
Sana hava getireceğim
I’ll bring you air
Sana hava getireceğim
Air
Hava


There’s nothing they could take from you
Senden alabilecekleri bir şey yok
When you fall from grace I’m falling too
Lütuftan düştüğün zaman ben de düşüyorum
Don’t ever fear I’m here beside you always
Asla yanında olduğumdan korkma


I’ll keep it all alight
Her şeyi yanımda tutacağım
When there’s nobody out there
Dışarıda kimse yokken
Make sure you find the way
Yolu bulmak emin olun
When you feel you’re nowhere
Hiçbir yerde olmadığınızı hissettiğinizde


I’ll keep it all alight
Her şeyi yanımda tutacağım
When there’s no body out there
Dışarıda vücut yokken
When you fall beyond the waves
Dalgaların ötesine düştüğünde
I’ll bring you air
Sana hava getireceğim
I’ll bring you air
Sana hava getireceğim

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmahewitt/lightacousticversion.html