Hewitt, Emma - Colours

If you had this time again
Yine bu zamana sahip olsaydın
Would you do it all the same?
Hepsini aynen yapar mısın?
I wonder, would I?
Merak eder miyim?
Of the promises we made
Yaptığımız sözlerin
Is there anything you’d change?
Değiştireceğin bir şey var mı?
In the re-runs of our lives…
Hayatlarımızın yeniden kaçışlarında …


If I could call you for a day
Seni bir gün arayabilirsem
Just to hear the words you’d say
Sadece söyleyeceğin kelimeleri duymak için
I would…
İsterim…


All the colours that you bring
Getirdiğin tüm renkler
All come rushing back again
Hepsi tekrar acele ediyor
All the places that we’ve been this time
Bu sefer olduğumuz bütün yerler


All the people that you knew
Tanıdığın tüm insanlar
They’ll come running back to you
Sana geri koşacaklar.
All the faces that we’ve seen in this life…
Bu hayatta gördüğümüz tüm yüzler …


And we never took the time
Ve biz hiç zaman almadık
To see where we were going
Nereye gittiğimizi görmek için
We were only passing by…
Sadece geçiyorduk …
And we never questioned why
Ve neden hiç sorgulamadık
The river keeps on flowing
Nehir akan devam ediyor
The beauty of the ride…
Yolculuğun güzelliği …


If I could call you for a day
Seni bir gün arayabilirsem
Just to hear the words you’d say
Sadece söyleyeceğin kelimeleri duymak için
I would…
İsterim…


All the colours that you bring
Getirdiğin tüm renkler
All come rushing back again
Hepsi tekrar acele ediyor
All the places that we’ve been this time
Bu sefer olduğumuz bütün yerler


All the people that you knew
Tanıdığın tüm insanlar
They’ll come running back to you
Sana geri koşacaklar.
All the faces that we’ve seen in this life…
Bu hayatta gördüğümüz tüm yüzler …


The river flows…
Nehir akıyor …


All the colours that you bring
Getirdiğin tüm renkler
Will they ever come again?
Bir daha gelecekler mi?
All the places that we’ve been this time
Bu sefer olduğumuz bütün yerler


All the people that you knew
Tanıdığın tüm insanlar
They’ll be waiting there for you
Orada senin için bekliyorlar
All the faces that we’ve seen in this life…
Bu hayatta gördüğümüz tüm yüzler …


All the colours that you bring
Getirdiğin tüm renkler
All we ever want to be
Bütün istediğimiz
All the places that you’ve dreamed this time
Bu zamanı hayal ettiğin bütün yerler


All the people that you knew
Tanıdığın tüm insanlar
They’ll come running back to you
Sana geri koşacaklar.
All the faces that we’ve seen in this life…
Bu hayatta gördüğümüz tüm yüzler …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmahewitt/colours.html