Hewitt, Emma - Circles

I would wash away your tears
Gözyaşlarını yıkardım
I would take away your pain
Senin acını giderdim
I would wait alone for you…
Senin için beklerdim …


Keep you warm within the shelter
Sığınak içinde sıcak tut
Of a world that we created
Yarattığımız bir dünyanın
And we’d never let them through
Ve asla izin vermedik


I will stay forever lost in you
Sonsuza kadar senin içinde kalacağım
I will stay forever wanting you
Seni sonsuza kadar bekleyeceğim


But I’m in circles
Ama ben dairelerdeyim
Falling down like before
Daha önce olduğu gibi düşmek
And we’re the same souls
Ve biz aynı ruhlarız
Who never found our way home
Kim eve dönüş yolunu bulamadı?
On the longest day…
En uzun günde …


I would listen to you talking
Seni dinlerdim
Cos I needed to believe that a change was coming through
Çünkü bir değişimin gerçekleştiğine inanmam gerekiyordu.
And there were moments I was taken by the beauty so complete
Ve güzellik tarafından tamamlandığım anlar çok tamamlandı
But then it disappeared from view
Ama sonra görüşten kayboldu


Now I’m in circles
Şimdi dairelerdeyim
Falling down like before
Daha önce olduğu gibi düşmek
We’re the same souls
Biz aynı ruhlarız
Who never found our way home
Kim eve dönüş yolunu bulamadı?
On the longest day…
En uzun günde …


I’m in circles
Çevrelerdeyim
Spinning out of control…
Kontrolden çıkmış …
We’re the same souls
Biz aynı ruhlarız
Who never found our way home
Kim eve dönüş yolunu bulamadı?
On the longest day…
En uzun günde …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/emmahewitt/circles.html